• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

ביה"ס היסודי החדש

דבר ראש המועצה

יוצאים לדרך חדש

 

בינואר 2014, לפני שנתיים בדיוק, קיבלה מליאת המועצה החלטה היסטורית על הקמת בית ספר יסודי ממלכתי חדש בקרית החינוך במועצה, שישלב בין הקהילות.

הצורך בהקמת בית ספר יסודי חדש במועצה הוכר על ידי משרד החינוך על בסיס מגמת הגידול המתמשכת במספר התלמידים שמתחנכים ב׳יובלי הבשור׳ ועל בסיס תחזיות הגידול העתידיות של מספר הילדים במועצה.

מציאות זו זימנה לנו זכות קהילתית מופלאה לערוך בקרבנו תהליך חשיבה אסטרטגי מחודש לגבי תפיסת החינוך היסודי שנרצה להתוות יחד באשכול.

בית הספר יוקם בקרית החינוך, צמוד ל׳ניצני אשכול׳ ו׳נופי הבשור׳ על קרקע שהוקצתה לנו על ידי קיבוץ מגן במיוחד לטובת צרכים חינוכיים. בית הספר יהיה ממוגן באופן מלא ומיקומו בקרית החינוך יאפשר לקיים רצף חינוכי בין החינוך הפורמאלי לפעילויות החינוך הבלתי פורמאלי והחוגים, לכלל ילדי אשכול.

המתווה הכולל של בית הספר החדש, לרבות עקרונות התפיסה החינוכית, החזות החיצונית והבינוי הפיזי, אזורי הרישום וכל שאר ההיבטים, יקבעו באמצעות תהליך קהילתי פתוח. בהתאם להחלטות המליאה, את התהליך תוביל ועדת היגוי מורחבת, שחבריה יהיו בעלי הסמכות לקבל את ההחלטות וההכרעות בצורה דמוקרטית.

בשל חשיבות הרבה שאנו רואים בפרוייקט כתהליך קהילתי פתוח, הוחלט שועדת ההיגוי תהיה מורחבת ככל הניתן ושיהיה בה משקל רב של נציגי ציבור מהקהילה המקומית. מליאת המועצה אישרה בזמנו את הרכב ועדת ההיגוי, אשר כוללת בעלי תפקידים במועצה, את מנהלי בתי הספר היסודיים, אנשי חינוך מהקהילה, מלווה פדגוגית מקצועית, מפקחת משרד החינוך, שני חברי מליאה ונציגי ציבור מהמושבים והקיבוצים, שנבחרו על ידי ראשי הפורומים (ניתן לעיין ברשימת חברי הועדה באתר המועצה).

בשל המורכבויות ומכלול התהליכים הכרוכים בפרוייקט מסוג זה, הוחלט למנות פרויקטור אשר יתכלל את הפעילות של צוותי העבודה. לתפקיד נבחר משה מורג (אוהד) ששימש כפרויקטור לאיחוד בית הספר התיכונים והקמת ׳נופי הבשור׳ ועשה זאת בצורה ראויה לכל הערכה.

תהליך עבודת צוות ההיגוי יהיה שקוף, תוך דיאלוג ושיח רצוף ופתוח עם הקהילה. דיוני הועדה, הסיכומים וההחלטות יועלו באופן שוטף לאתר המועצה. אנו נעדכן בתהליכים בעיתון המקומי 232 ובאגרת השבועית לתושבים. בנוסף, נפתח תיבת דואר אלקטרונית ייעודית לפרוייקט, שכל תושב מוזמן להעביר לשם התייחסות לסוגיות, רעיונות או הערות ענייניות. כך נבטיח שמגוון הדעות והגישות יובאו לכדי התייחסות.

בית הספר היסודי החדש הוא פרוייקט הדגל של המועצה לשנים הקרובות. כל הנהלת המועצה מחוייבת ומגוייסת לתהליך. מדובר בתהליך קהילתי חד פעמי אשר מהווה עבור כולנו הזדמנות לגבש לעצמנו זהות חינוכית מיטבית משופרת שמותאמת לצרכים הקהילתיים המשתנים ולהביא את החינוך היסודי באשכול לשיאים חדשים.

המטרה שלנו היא שבסופו של התהליך יהיו לנו באשכול שני בתי ספר מצויינים, מובילים, שיהוו מקור גאווה עבורנו. מערכת החינוך היא העוגן של אשכול, אשר מושכת משפחות צעירות חדשות שרואות בטיבה של מערכת חינוך – חזות הכל.

אני מודע לכך שכל תהליך שינוי מלווה לעיתים באי וודאות ובחששות, לצד תקוות. הצלחנו לכל דעות עם איחוד בתי הספר התיכונים והקמת 'נופי הבשור' ואין לי ספק שנצליח גם בתהליך המיזוג הקהילתי בחינוך היסודי באשכול.

בית הספר צפוי להיפתח בספטמבר 2018. אנו מחויבים ללוחות הזמנים ולכן כבר במהלך החודש הקרוב תחל עבודת ועדת ההיגוי. הזמן קצר והמלאכה מרובה ואני מזמין אתכם לקחת חלק בתהליך, לעקוב אחר הפרסומים ולחלום יחד איתנו.

גדי ירקוני

ראש המועצה

להלן כתובת המייל לפניות בנושא בית הספר החדש: newschool@erc.org.il

רשימת צוות היגוי לבניית בתי ספר יסודיים בקריית המועצה

מס' שם תפקיד
1 גדי ירקוני ראש המועצה – יו"ר הצוות
2 מאיר יפרח סגן ראש המועצה
3 יוכבד שקולניק גזברית המועצה
4 מורדי ביטון מזכיר המועצה
5 מוטי לבאן מהנדס המועצה
6 יעל אדר מנהלת אגף החינוך
7 תמר אורבך אבני ממנהלת שירותים חברתיים
8 גיל יערי מנהל בי"ס יובלי הבשור
9 אלכסנדרה קופץ מנהלת בי"ס ניצני אשכול
10 מזל ערוסי מנהלת בי"ס לשעבר
11 פסיה פאוקר מנהלת בי"ס לשעבר
12 נועם גל נציג מליאה
13 דורון צמח נציג מליאה
14 איל דבורי נציג ציבור
15 סמדר ים נציגת ציבור
16 נירה שגיא נציגת ציבור
17 מרדכי אווקרט נציג ציבור
18 דנה אדמון נציגת ציבור
19 לירן רייזר נציג ציבור
20 טובה מיטלמן מלווה – יועצת ארגונית
21 חנה ללוש מפקחת בי"ס – משרד החינוך
22 משה מורג פרוייקטור
23 יפעת ליפנר הדוברת

הצטרפו לניוזלטר