• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

הנהלת המועצה

מידע כללי

הנהלת המועצה הינה ועדה סטטוטורית הנבחרת ע"י המועצה מתוך חברי המליאה.
תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הועדות השונות ולפקח עליהן, לודא כי החלטות המליאה והועדות יבוצעו כדין וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י מליאת המועצה.

חברי ההנהלה

חברים קבועים

  • גדי ירקוני – יו"ר הועדה
  • מורדי ביטון – מזכיר המועצה
  • כבי שקולניק – גזברית המועצה
  • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
  • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה

 

מס' שם הישוב שם ושם המשפחה נייד e-mail
1 נירים ירקוני גד 054-7916552 mayor@erc.org.il
2 אוהד יפרח מאיר 052-5848214 meir@erc.org.il
3 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
4 בני נצרים הוכמן ידידיה 054-6736912 yedidy12@gmail.com
5 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
6 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
7 כרם שלום קיסין רוני 050-6431154 kissins.home@gmail.com
8 ניר יצחק סיגל פביאן 052-4269565 minhalan@nir.org.il
9 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@nir-oz.org.il
10 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
11 עמיעוז אהרון אליהו 052/3964190 priganeomi@012.net.il
12 תלמי אליהו בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il

הצטרפו לניוזלטר