• מוקד אשכול 08-9966333
 • A

ועדות המועצה

ועדת ביקורת: אושרה במליאה 21.1.2013

 • רבקה בן ארי – כיסופים
 • שמעיה אלי – פרי גן
 • מרציאנו דוד- מבטחים

ועדת מל"ח: אושרה במליאה 21.1.2013

 • גדי ירקוני – ראש המועצה – יו”ר המטה
 • יפרח מאיר– סגן ראש המועצה – מ”מ יו”ר מל”ח
 • משה מורג – רמ”ט מל”ח
 • ניקי לוי – מרכז הוועדה וקב”ט המועצה
 • מרדכי ביטון – משאבי אנוש
 • בועז קרצ’מר – מידע לציבור
 • ויקטור עזרא – דלק
 • חטינה אירית – מזון / משכ”ל
 • עמר אהרון – תחבורה
 • גבאי שבתאי – בינוי/מים/חשמל
 • יעל אדר – חינוך
 • ענת תבורי – בריאות
 • בשמת גלין – תברואה וחומ”ס.
 • הרב פנייר יהודה – ז”ח
 • תמר אורבך – פס”ח
 • מירב וידל ניסים – אחראית מרכז חוסן.
 • ליטו חנציס – חקלאות קיבוצים
 • ליאור קטרי – חקלאות כללי מושבים
 • מוטי לאבן- מהנדס המועצה.
 • יוכבד כבי שקולניק – תיאום הפגות.

ועדת ביטחון: אושרה במליאה 21.1.2013

 • גדי ירקוני– ראש המועצה ויו”ר הועדה
 • יפרח מאיר– סגן ראש המועצה
 • ניקי לוי – קב”ט
 • משה מורג – רמ”ט מלח
 • מושי גורדון – מתמיד
 • מורד שוקי – שוטר קהילתי שטרת ישראל
 • אלדד גד סעד – קב”ט מוסדות חינוך
 • אילן אייזיקסון – מפקד חבל אשכול
 • רס”ן עימד – קצין הגמ”ר צ.ה.ל
 • אילן כהן – קב”ט מחוזי מ. הפנים
 • מוטי מצרפי – רבש”צ
 • אייל אגרוביץ – יתד (נוה)

ועדת מכרזים: אושרה במליאה 21.1.2013

 • מאיר יפרח –סגן ראש המועצה
 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון
 • דורון צמח-בארי
 • נועם גל-שדה ניצן
 • גליקסר שלמה – גבולות

ועדת הנחות: אושרה במליאה 21.1.2013

 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • אגף לשירותים חברתיים- תמר אורבך
 • גבייה – ירדנה משש
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון
 • מאיר יפרח – סגן ראש המועצה
 • סילביה גרין-אורים
 • שלמה אילני-תלמי אליהו
 • אליעזר שנהר-עין הבשור

ועדת משאבי אנוש (מנגנון): אושרה במליאה 21.1.2013

 

 • גדי ירקוני- ראש המועצה ויו”ר הועדה
 • יפרח מאיר- סגן ראש המועצה
 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • ליטו יחזקאל חנציס- ניר יצחק
 • אליעזר שנהר – עין הבשור

ועדת שימוע: אושרה במליאה 21.1.2013

 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון

ועדת תמיכות- אושרה במליאה 17.3.2013

 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון
 • מוטי אור- ח. מליאה
 • המאירי חיים- ח. מליאה

ועדת הקצאות- אושרה במליאה 21.1.2013

 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • מהנדס המועצה- מוטי לאבן
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון
 • אחראי נכסים במועצה- לורנה סלבין

ועדת רכש- אושרה המליאה 21.1.2013

 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • מנהלת רכש- אירית חטינה
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון
 • מנהלת חשבונות- יפה בוקובזה

חברה כלכלית- אושרה במליאה 21.1.2013

 • גדי ירקוני – ראש המועצה
 • מאיר יפרח- מנכ”ל חברה כלכלית
 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • מנהלת חשבונות- יפה בוקובזה
 • אלי יעיש – עין הבשור (נציג ציבור)
 • ליטו חנצ’יס – ניר יציק (ח. מליאה)
 • חיים ירוסלביץ- נווה (נציג ציבור)
 • ים שלם-תלמי יוסף (נציג ציבור)
 • שלמה אילני-תלמי אליהו (ח. מליאה)
 • פביאן סיגל ניר יצחק(נציג ציבור)

ועדת רכב - אושרה במליאה 21.1.2013

 • מאיר יפרח- סגן ראש המועצה
 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • ק. תעבורה-ויקטור עזרא
 •  מנהל תחבורה-עמר אהרון

ועדת השקעות אושרה במליאה 18.2.2013

 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • ראוה חשבון- אלון מררי
 • מדור שכר- נאוה שלם
 • מנהלת חשבונות- יפה בוקובזה

ועדת אכיפה אושרה במליאה 18.2.2013

 • גזברית המועצה- יוכבד (כבי) שקולניק
 • אגף לשירותים חברתיים- תמר אורבך
 • יועץ משפטי- עו”ד חיימסון
 • מזכיר המועצה – ביטון מרדכי
 • עשור גבריאל-נציג ציבור

ועדת ערר אושרה במליאה 20.5.2013

 • יו”ר עו”ד זיוה קלסקין
 • מרקוס מרק-נציג ציבור
 •  חנן זוהר-נציג ציבור

ועדת מלגות- אושרה במליאה 17.3.2013

 • פלטין אלי-ח. מליאה
 • דני וילר-ח. מליאה
 • אלה פוקוס-נציג ציבור
 • איתן אהרון-נציג ציבור
 • נציגת הרווחה- יפעת בראב
 • מנהלת אגף חינוך- יעל אדר
 • מנהלת מרכז צעירים- דפנה סיבוני
 • רכזת פרויקטים בחינוך- מאיה בונה

ועדת איכות הסביבה- אושרה במליאה 17.3.2013

 • דני פזיק – ח. מליאה ויו”ר הועדה
 • אגף תברואה ואיכות הסביבה- בשמת גלין
 • פקח סביבתית – אופיר ארז
 • ליטו יחזקאל חנציס- ח. מליאה
 • אור מוטי- ח. מליאה
 • פליקס ווקרט- ח. מליאה
 • יובל בר- נציג ציבור
 • יוכי נחמני- עין הבשור נציגת ציבור
 • טל שמיר- אוהד נציג ציבור
 • נציג השר במשרד להגנת הסביבה
 • אבישי נתיב- אושרה במליאה 29.4.2013

ועדת תנועה / תחבורה/ רשות תמרור אושרה במליאה 18.2.2013

 • גדי ירקוני– ראש המועצה – יו”ר
 • מאיר יפרח – סגן יו”ר המועצה
 • ויקטור עזרא – קצין בטיחות בתעבורה
 • מוטי לבאן – מהנדס המועצה
 • קובי מור – מפקד משטרת אופקים
 • סמי ביטון – רמ”ט משטרת אופקים
 • יובל פז – קצין את”ן, מרחב הנגב
 • פקד אריאל כהן – מהנדס תנועה, את”ן נגב.
 • מורד שוקי – שוטר קהילתי מוא”ז אשכול.
 • בן לולו שמעון – מנהל אזור לכיש/אשכול  – נתיבי ישראל (מע”צ)
 • אלכס גליק – מהנדס מרחב דרום – נתיבי ישראל (מע”צ)
 • מיכל שמשי – נציג משרד התחבורה (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים)
 • יועץ תנועה בהתאם לצורך.
 • אברהם קסטרשטיין – כרם שלום.
 • משה טל-דקל  אושרה במליאה 29.4.2013

ועדה חקלאית אושרה במליאה 18.2.2013

 • מאיר יפרח – סגן ראש המועצה
 • ליאור קטרי- רכז הועדה החקלאית
 • ליטו חנציס – ח. מליאה
 • אוזן אליהו- ח. מליאה
 • דרור תנורי- נ. ציבור
 • דדי רובינשטין- נ. ציבור
 • דודי אוביץ- נ. ציבור

חברי ועדת תחבורה ציבורית אושרה במליאה 18.2.2013

 • גדי ירקוני – ראש המועצה
 • יפרח מאיר– סגן ראש המועצה
 • ויקטור עזרא – קצין בטיחות בתעבורה
 • עמר אהרון – רכז תחבורה
 • טוביה שמשון – מנהל תנועה אגד תעבורה
 • שאול מעודי – פקח אגד תעבורה
 • פרוספר ועקנין – מנהל אשכול דרום אגד תעבורה
 • ניקי לוי – מנכ”ל אגד תעבורה.
 • ירמי שפר – ניר עוז
 • מולי ספקטור – חבר מליאה
 • זהר עקיבא – צאלים
 • אברהם קסטרשטיין – כרם שלום
 • דרור אפרתי – סופה
 • עפרה רוזנברג – יבול
 • דוד פלדנר – מגן
 • חווה פלג – גבולות
 • שלמה ארבל – כיסופים
 • אליהו צור – תלמי אליהו
 • חווה מילה – עין הבשור
 • גדי ירקוני – נירים
 • גתי ענת – בארי
 • יהושע אורן – רעים
 • מנחם קוזלובסקי – ישע
 • פיל שוורצברג – אורים
 • טל גבע- אושר במליאה 29.4.2013

ועדה לנגע בסמים: אושרה במליאה מיום 1/12/2014

 • תמר אורבך- מנהלת אגף הרווחה
 • יעל אדר- מנהלת אגף החינוך
 • זמירה בן יוסף – מנהלת ביה”ס נופי הבשור
 • אלי פלטין- נציג המליאה.

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור וחללי מערכות ישראל: אושרה במליאה מיום 1/12/14

 

 • נועם גל – נציג המליאה
 • גדי ירוקני- נציגי המליאה
 • אושרה גבאי – נציג ציבור
 • אייל ברימברם – נציגי ציבור
 • מלאכי יוסי – נציג המשפחות השכולות
 • מינקר מוניקה – נציגת המשפחות השכולות
 • לישצ’ינסקי נחום – נציג המשפחות השכולות

ועדה לקביעת שמות למקומות ציבוריים: אושרה במליאה מיום 1/12/2014

 • ורדה גלעדי מרעים – נציג ציבור
 • סמדר בלדיגה – מנהלת מחלקת ספורט וחוגים -עובדת הרשות
 • קובי רביבו – נציג המליאה

הצטרפו לניוזלטר