• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

פורום הנהגות ישובים

מידע כללי

כחלק ממאמצינו לייעל ולהדק את ערוצי התקשורת הישירים והשיח השוטף בין כלל הנהגות הישובים במועצה לבין הנהלת המועצה, אנו מעוניינים לגבש פורום הנהגות משותף של כל יישובי המועצה.

הפורום יתכנס אחת לרבעון ומטרותיו המרכזיות להעביר מידע מראש המועצה ומחלקותיו להנהגות הישובים ולקיים דיאלוג פתוח והתייעצויות בין המשתתפים סביב נושאים מרכזיים שעולים לסדר היום.

מטרות הפורום

  • קיום תקשורת ישירה בין הנהגות היישובים עם ראש המועצה.
  • שיח רחב והידברות משותפת בסוגיות השונות למען קידום יישובי המועצה ורווחת התושבים.
  • העלאת נושאים אקטואליים ורלוונטיים לדיון בצורה הדדית.
  • העלאת יוזמות בתחום המוניציפאלי.
  • פורום חופשי שיצמצם את ההבדלים וירחיב את המשותף.

הפורום הינו בלתי פורמאלי ולא מקבל החלטות מחייבות

משתתפים קבועים בפורום:

  • ראש המועצה
  • סגן ראש המועצה
  • מנהל הפורום
  • הנהגות ישובים – שני נציגים מכל ישוב

הצטרפו לניוזלטר

http://eshkol.info/wp-content/themes/Eshkol

http://eshkol.info