22.4.2017

ליצירת קשר

àãéø îéìø ùç÷ï î÷åí ùéùé áøùéîú äéôéí åäðëåðéí 2011 àñåø ìùéîåù ðãøù àéùåø îäòåøê øùéîä

פרטים נוספים

בעקבות הביקוש תתקיים הופעה נוספת.

מכירת כרטיסים באמצעות "שפע הפקות" בטלפון 8949* או באתר האינטרנט של "שפע הפקות".