17.12.2019

ליצירת קשר

עפ"י אגדות שלמה המלך
מה הקשר בין רוח החוטפת נער עני לבין סוחר וספן אשר נקלעם לסערה בלב ים?
הקשר מעניין וסוחף.
במהלך משפט אצל שלמה המלך התגלה כוחה הרב של #עזרה לזולת #נתינה #צדקה.