חגיגות עצמות - 2016

צילום: תמרה כהן

התקווה 6 - חגיגית חנוכה מוסיקלית

צילום: תמרה כהן

חגיגות עצמות - 2016

התקווה 6 - חגיגית חנוכה מוסיקלית