• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

ביטול חוגים

הודעה להורים ולתלמידים

בעקבות נפילת קו חשמל ראשי באזור המועצה אנו נאלצים לבטל את כל החוגים המתוכננים היום. הביטול כולל גם את כל מערך ההסעות. חברת החשמל מטפלת בתקלה.

הצטרפו לניוזלטר