• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

דרום אדום 2019

קול קורא

רוכלות ודוכנים במהלך פסטיבל 'דרום-אדום' 2019

 

לקראת חודש פברואר ופריחת הכלניות אנו נערכים לארוח המבקרים באשכול במסגרת ארועי 'דרום אדום'.

המעוניינים להציב דוכני מכירה בשטחים הפתוחים במועצה אזורית אשכול במהלך הפסטיבל חייבים באישור הפעלת דוכן של המועצה, כפי שניתן ע"י מח' רישוי עסקים. האישור יהיה ללא תשלום וללא מתן בלעדיות לעסק אחד מסוגו,אולם הוא יינתן בכפוף לעמידה בדרישות החוק, עפ"י הגדרת המתחמים המותרים, והתחייבות לשמירת הסביבה, הסדר והניקיון. הכול – בהתאם להנחיות המצ"ב.

פעילות הרוכלות נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות: ללא מזון, מזון מוכן של יצרן מזון מוכר והכנת מזון בשטח.

 

ללא מזון: אין מגבלות מיוחדות ע"פ חוק רישוי עסקים. בקבוצה זו נכללים גם משווקי תוצרת חקלאית טרייה.

מזון מוכן: כמו שתיה קלה, חטיפים וכד'. ככלל אין מגבלות מיוחדות למעט שמירה על תנאי קירור וניקיון.

הכנת מזון: יש לעמוד בתנאי משרד הבריאות ולקבל את אישורו של תברואן המועצה.

 

יזמים ויצרנים המעוניינים למכור מרכולתם מוזמנים להעביר את בקשתם בטופס (ע"פ סוג הרוכלות) המצורף לאגף תברואה ואיכות סביבה:

 

bossmatg@erc.org.il המייל לכתובת או 08-9929627 פקס מספר יש להעביר את הטפסים עד ליום ראשון 13 לינואר 2019 .

 

חובה למלא שם מלא, ת.ז., טלפון. ללא פרטים אלו לא תטופל הבקשה.

 

הפסטיבל יתקיים בסופי השבוע של חודש פברואר 2019.

 

אישורי הרוכלות יינתנו בהתאם בחורשת בארי, חורשת רעים, תל גמא, גשר הצינורות ומצפור המאגרים, גשר החבלים ומגדל תצפית צאלים. מספר הדוכנים בכל אתר ומיקומם יהא בתאום קק"ל ורט"ג.

בברכה,

בשמת גלין
מנהלת אגף תברואה ואיכות סביבה

הצטרפו לניוזלטר