• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

הודעה לציבור 17:40

הודעת המועצה האזורית אשכול

בהמשך לפניות תושבים בעקבות פרסומים בכלי התקשורת, יודגש כי אין חסימות בכבישי המועצה. בהמשך לפעילות המוגברת של החודש האחרון, ישנה תנועה ערה של כוחות הבטחון בצירים הסמוכים לגבול אך ללא הפרעה לאזרחים. אנחנו בשגרה ואין שינוי בהנחיות.

הצטרפו לניוזלטר