• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

הודעה לתושבים – יום שישי, שעה 07:30

הודעת מועצה אזורית אשכול

הודעת מועצה אזורית אשכול

בסיום הערכת מצב עם הצבא, להלן הנחיות להיום יום שישי:

*ההנחיה להישאר בסמיכות למרחבים מוגנים, 15 שניות* או בהתאם לזמן ההתרעה, עדיין תקפה.

*חינוך – מאושר בתוך מרחב מוגן בלבד.

קלאות – מזרחית ל 232 – ללא הגבלות. מערבית ל 232 – באישור פרטני מול החטיבה.

*בריכות  – הקבט יפיץ בשעה 10:00 הנחיות ספציפיות להמשך היום.

*התקהלויות – ניתן עד 500 איש בשטח סגור בלבד.

במידה שיהיו שינויים נעדכן

הצטרפו לניוזלטר