• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

הרחבת תיכון נופי הבשור

הודעה לציבור

 

במהלך השנה הקרובה יתבצעו עבודות שיפוץ להרחבת תיכון 'נופי הבשור'.

השיפוץ כולל תוספת של 6 כיתות לימוד ממוגנות (כיתה בכל שכבה) והקמת מבנה חדש של חדשנות חינוכית.

כתוצאה מהשיפוץ צפוייה אי נוחות זמנית בשטח בית הספר ובסביבתו בעקבות כניסת כלים כבדים משאיות, רעש, אבק ונוכחות עובדים.

 

להלן מידע רלוונטי לבאי בית הספר והסביבה –

* בתוך בית הספר הוקמו 4 אתרי בניה סטריליים ומגודרים כולל שילוט מזהיר מכניסה ומטיפוס.

* כלל העבודות יתבצעו בהפרדה מלאה והרמטית ללא גישה פיזית או ויזואלית לתלמידי ביה"ס.

* דרכי הגישה לאתרים יהיו מחוץ לביה"ס בלבד.

* כל העובדים יהיו מזוהים וילבשו אפודים זוהרים.

* מחוץ לביה"ס תיתכן שהות של פועלים מסין באתר מוקצה ומוסדר, זאת לאחר שעברו בדיקות ביטחוניות ואישור המשטרה.

* מערך השמירה והאבטחה הביטחונית יתוגבר משך כל עת הימצאות עובדים במקום.

* המועצה מינתה פקח מטעמה לפרויקט אשר ילווה את העבודות ויבטיח התנהלות תקינה ובטיחותית בביה"ס במשך כל שעות הלימודים.

* הסברה בנושא בטיחות תינתן לתלמידים כבר עם חזרתם ללימודים.

 

מדובר בשדרגו משמעותי של התנאים החינוכיים והפיזיים של בית הספר אשר מצריך תקופה של אי נוחות. נודה לשיתוף פעולה והבנה בעניין.

 

בברכה,

צוות הרחבת 'נופי הבשור'

(הנהלת בי"ס, אגף חינוך, אגף הנדסה ואגף בטחון)

 

הצטרפו לניוזלטר