• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

קול קורא להפעלת דוכני מכירה

מידע כללי

יום העצמאות תשע"ח
קול קורא להפעלת דוכני מכירה

 

לקראת ארוע המועצה במוצאי החג אנו נערכים להסדרת פעילות הרוכלות.
הארוע יתקיים ביום חמישי 19 לאפריל, החל משעה 19:00.

המעוניינים להציב דוכני מכירה ברחבת המועצה במהלך הארוע חייבים באישור הפעלת דוכן של המועצה. האישור יהיה בתנאים המפורטים בהמשך ללא מתן בלעדיות לעסק אחד מסוגו, ויינתן בכפוף לעמידה בדרישות החוק, עפ"י הגדרת המתחמים המותרים, והתחייבות לשמירת הסביבה, הסדר והניקיון.

פעילות הרוכלות נחלקת לשלוש קבוצות עיקריות: ללא מזון, מזון מוכן של יצרן מזון מוכר והכנת
מזון בשטח.

– ללא מזון: אין מגבלות מיוחדות ע"פ חוק רישוי עסקים. בקבוצה זו נכללים גם משווקי תוצרת חקלאית טרייה.
– מזון מוכן: כמו שתיה קלה, חטיפים וכד'. ככלל אין מגבלות מיוחדות למעט שמירה על תנאי קירור וניקיון.
– הכנת מזון: יש לעמוד בתנאי משרד הבריאות ולקבל את אישורו של תברואן המועצה.

המועצה תספק שולחן תצוגה/מכירה וחיבור לאספקת חשמל. באחריות היזם להביא כבל מאריך
להתחברות. חובת שמירה על מראה דוכנים אחיד ואסתטי ועמידת הדוכן בבדיקת בטיחות.

מיקום הדוכן ייקבע ע"י מפיק האירוע בלבד!

עלות הפעלת לתושבי האזור דוכן מזון – 400 ש"ח, דוכן רגיל – 250 ש"ח.
לתושבי חוץ דוכן מזון – 600 ש"ח, דוכן רגיל – 350 ש"ח

 

קול קורא זה מהווה קריאה ראשונית ובלתי מחייבת ומטרתו לגבש את רשימת העסקים
המעוניינים להשתתף ביריד. רשימה זו תיבחן על פי קריטריונים וההנחיות של רישוי עסקים
ותוכנית הבטיחות. תינתן עדיפות מלאה ליזמים תושבי המועצה.

בהרשמה יש למסור את הפרטים הבאים ולמלא את הטפסים הנלווים כמפורט:

– בקשה לדוכן: מזון טופס – 1 דוכן אחר טופס – 2
– ביטוח
– התחייבות לתשלום התשלום יגבה בעת קבלת היתר הרוכלות

יזמים ויצרנים המעוניינים למכור מרכולתם מוזמנים להעביר את בקשתם בטופס) ע"פ סוג הרוכלות (המצורף לאגף תברואה ואיכות סביבה: מספר פקס 08-9929627 או לכתובת המייל bossmatg@erc.org.il

יש להעביר את הטפסים עד ליום שני 10 לאפריל 2018
שאלות ופרטים דליה חרל"פ מחלקת תרבות, – 08-9929-601 , מייל: tarbut1@nhs.ord.il

 

בברכה,
בשמת גלין
מנהלת אגף תברואה ואיכות סביבה

הצטרפו לניוזלטר