• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

נורי הטעייה – הודעה ראשונה

הודעה לתושבי אשכול

בימים האחרונים נמצאו מספר נורי הטעייה של מסוקים ברחבי המועצה .

הנור מאוד מאוד מסוכן ויכול להידלק ממגע עם אויר. בשיחה עם החבלן מקרה זה של נורי נפל הוא שכיח וסביר להניח שישנם עוד באיזור המועצה ובישובים.

הנור נראה כמו חפיסת שוקולד דבר היכול לסקרן מאד ילדים .

מי שמזהה נור כזה נא לסמן ולהרחיק אזרחים מהמקום ולדווח למשטרה.

קב"ט המועצה מוסר כי אנו עומדים בקשר עם הצבא על מנת להבין את סיבת התופעה ולמנוע הישנותה יחד עם זאת חשוב להיות קשובים להנחיות הבטיחות ולפעול על פיהם. 

 

נור 1

הצטרפו לניוזלטר