אנשי קשר

מידע כללי

 • מימוש וישום תוכנית האב לאשכול.
 • פיתוח תשתיות ואתרי תיירות, מורשת, סביבה.
 • קידום אזורי תעשיה ותעסוקה במועצה.
 • קידום תוכניות מתאר מועצתיות: פל"ח, חקלאות, תיירות, מעברי גבול, כבישים, מרכז מסחרי.
 • סיוע לישובים בתהליך צמיחה דמוגרפית:חברה וקהילה, הרחבות.
 • חיזוק ופיתוח ישובים קהילתיים.
 • כפרים תיירותיים, "עמותת תיירות".
 • פרויקטים מיוחדים: בי"ס הבשור, ש"ת גבולות.
 • סיוע וליווי יזמים ועסקים, בדיקת כדאיות, תוכניות עיסקיות, גיוס משאבים.
 • אירועים ופסטיבלים.
 • עידוד השקעות הון בחקלאות ובתעשיה, מענקים והלוואות.