אנשי קשר

מידע כללי

ייעוד אגף ההנדסה  

מתן שירות איכותי לתושבים כזרוע מקצועית של המועצה בתחומי תכנון שטח הרשות, העבודות הציבוריות והבניה הציבורית.

 

 

תחומי פעילוות  

  • בתחום הבינוי והפיתוח: באגף מקדמים פרויקטים שונים להשבחת התשתית הפיזית החיונית לניהול חיי המועצה.
  • בתחום התכנון האזורי (תב"ע): באגף ניתן לקבל סיוע מקצועי. מהנדס המועצה ממונה על קידום התכניות מול הועדות המקצועיות והרשויות.
  • בתחום ההחזקה:האגף פועל לפי הצורך ובשוטף לשמירת תקינות מבנים ומתקנים מועצתיים.
  • בתחום הרישוי:בקשות להיתר למבנים ומתקנים נבדקות ומאושרות באגף.
  • בתחום המים:האגף אחראי על תחזוקת מערכת המים במוסדות הציבור, במבני החינוך וביישובים צוחר ואבשלום.

מידע נוסף