אנשי קשר

מידע כללי

אגף החינוך שואף לנתינת מענים חינוכיים, פדגוגיים, חברתיים ורגשיים לכל ילדי המועצה, החל מהגיל הרך ועד סיום התיכון, דרך מעונות היום, הגנים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים, ממלכתיים וממלכתי- דתי , החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

 

אגף החינוך ערוך למעבר מיידי משיגרה לחירום בתרחישים שונים.

אגף החינוך פועל לאורו של החזון החינוכי של מ.א.אשכול תוך התמודדות עם מגבלות היום-יום והמשאבים הקיימים בעזרת כל המדורים באגף:

 • מדור גיל רך

 • מדור ילדים ונוער

 • קצינת ביקור סדיר

 • שפ"ח

 • גן שיח ותוכנית מעג"ן

 • ריכוז פרויקטים וגיוס משאבים.

 • ספריות.

 • תוכניות.

יעדי האגף לשנה הקרובה:

 • חיזוק פעילות החינוך הבלתי פורמאלי ובהם פעילות תנועות הנוער ברחבי המועצה.

 • בחינה מחודשת של מערכת הגיל הרך ברחבי המועצה.

 • המשך פיתוח תחום המצויינות.

 • הרחבת "ארגז הכלים" לעובדי הגיל הרך.