אנשי קשר

תפקידי האגף

  • ניהול תקין ומאוזן של ספרי החשבונות של המועצה

  • ניהול, מעקב ובקרה של תקציב המועצה

  • ניהול תזרים מזומנים של המועצה

  • ניהול מערך הגבייה והקופה

  • ניהול הרכש והביטוח