אנשי קשר

תשלום אונליין

שעות קבלת קהל

 

 

קבלת קהל

מענה טלפוני

יום ראשון

 

אין

אין

ימים שני ושלישי

 

9:00-12:00

13:00-15:00

ימים רביעי וחמישי

 

13:00-15:00

9:00-12:00

מידע כללי

תחומי אחריות

 • ניהול מערך גביית מיסים, היטלים, אגרות ותשלומים שונים.
 • טיפול באכיפה.
 • עריכת דו"חות ומאזנים.

טיפול בנושאי תשלומים:

 • מיסים
 • היטלים
 • אגרות
 • תשלומים שונים
 • אישור תושב

הנחיות לקבלת אישור תושב במועצה

הטפסים הנדרשים לאישור הם:

 1. טופס בקשה לקבלת אישור תושב חתום (ניתן להוריד מאתר המועצה).
 2. צילום של תעודת זהות: תמונה ברורה + הספח ובו הכתובת.
 3. מספר פקס או כתובת דואר אליהם אתם מבקשים שנשלח את האישור.
 4. מספר טלפון אליו אפשר להתקשר במקרה של בירורים.

את הטפסים ניתן לשלוח לאושרת באמצעות מייל או פקס. פרטי התקשרות בראש העמוד.

 

אישור ישלח בדואר ו/או בפקס על פי הבקשה תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים החתומים