טופס הגשת מועמדות

18/09/2017

מנהל/ת אגף החינוך

היקף משרה: 100%

 

הגדרת התפקיד:

* גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך במועצה, ברוח מדיניות המועצה ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי במועצה למען הוצאתה לפועל.

* התווית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.

* ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל- יסודיים).

* ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל – יסודיים.

* ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.

* ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.

*קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.

*טיפול בנושא הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.

*ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך במועצה.

*טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

* איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.

* עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

דרישות התפקיד:

* בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית לישראל.

(2) בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל 6 שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18. (3) עבר 3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

* בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

* 3 שנות ניסיון כמנהל מוסד חינוך או בתפקיד ניהול חינוכי.

* המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

* עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

* היכרות עם תוכנת ה- OFFICE.

* היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

כפיפות: לראש המועצה.

מונחה מקצועית ע"י משרד החינוך.

 

תנאי העסקה: חוזה אישי באישור משרד הפנים.

** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה באייקון משרותwww.eshkol.info .

 

כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות  והמלצות.

את ההצעות יש לפקסס  למזכירות ל – 08-9929147 עד לתאריך – 2/10/2017 בשעה 12:00.

 

* יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

           

 

ב ב ר כ ה,

גדי ירקוני

ראש המועצה