טופס הגשת מועמדות

11.6.19

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה עו"ס רחוב – 65% משרה
דרוש/ה עו"ס מרחבי – 25% משרה
(ניתן לשלב בין שני התפקידים בהיקף של 90% משרה)

1.עו"ס רחוב- בהיקף משרה: 65%
הגדרת תפקיד:
-איתור זיהוי וטיפול בבני נוער בסיכון.
-מתן דגש על טיפול במרחב הקהילה, יצירת קשר נגיש, זמין ומידי, בנסיון לבנות יחסים של שותפות שיובילו בהמשך לתהליכי הערכה ואבחון מצב בני הנוער ומתן טיפול מותאם לצרכיהם.
-איתור משאבים והזדמנויות ליצירת מענים ברמת המועצה וגורמי חוץ עם מחלקות החינוך, הנוער והמחלקה לש"ח.
תנאי העסקה: הסכם מיוחד.

2.עו"ס מרחבי – 25% משרה
הגדרות תפקיד:
-מאתר/ת בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.
-מטפל/ת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש מנהל מקרה.
-אחראי על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המועצה לרבדיה, שומר על קשר עם כל המערכות (כגון: טיפת חלב, בתי הספר, מעונות יום, בית- סעודי).
-מתן יעוץ לבעלי תפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.
-הקמה/ חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי הצריכים שעלו באיתור.
תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.

דרישות התפקיד:
-תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
-רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
-עבודה לפחות פעם בשבוע, אחה"צ.
-יכולת עבודה בתנאי לחץ ובמצבי חירום בטחוני.
-יכולת ניהול עצמית על פי יעדים ותוכניות עבודה.
-יכולת לעבודה מערכתית רחבה, ויכולת הובלה ויוזמה, גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, ייצוגיות בפורומים מקצועיים, וידע בעבודה עם מחשב.
-ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים בסיכון – יתרון.
-ניידות – רכב חובה.
-עובדי המחלקה לשירותים חברתיים נדרשים לעבוד בשעת חירום כחלק מהמערך הרשותי.

*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר
המועצה www.eshkol.info במח' מזכירות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי , תעודות והמלצות, את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס – 08-9929147
עד לתאריך –23/06/2019 בשעה 12:00.

-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,
גדי ירקוני
ראש המועצה

11.6.2019

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה
מ"מ לעו"ס מרחבי (חל"ד)

תחילת עבודה: אמצע יולי (לתקופת של חצי שנה)
היקף משרה: 60%

הגדרת התפקיד:
-מאתר/ת בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.
-מטפל/ת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש מנהל מקרה.
-אחראי על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המועצה לרבדיה, שומר על קשר עם כל המערכות (כגון: טיפת חלב, בתי הספר, מעונות יום, בית- סעודי).
-מתן יעוץ לבעלי תפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.
-הקמה/ חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כישרותים לאוכלוסיה על פי הצריכים שעלו באיתור.

דרישות התפקיד:
-תואר אקדמי ראשון בעבודה סוציאלית.
-רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
-חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
-אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
-יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.
-התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.
-גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, ייצוגיות בפורומים מקצועיים, ידע בעבודה עם מחשב.

כפיפות:מנהלת אגף לשירותים חברתיים.

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.
*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה www.eshkol.info באיקון משרות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.
את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס – 08-9929147
עד לתאריך – 23/6/2019 בשעה 12:00.

-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,
גדי ירקוני
ראש המועצה

11.6.19

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה
אב /אם בית לבי"ס "יובלי הבשור" ב- 100% משרה

תיאור התפקיד:
שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.

תחומי אחריות:
-תחזוקת תשתיות בית הספר.
-אספקה והתקנת ציוד בבית הספר .
-סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר.

הגדרת התפקיד:
-אחריות על צוות עובדי המשק והאחזקה.
-טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
-בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דו"חות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר, השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.
-פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות).
-ווידוא קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
-התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה, מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
-השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון וכדומה.
-העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי, אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה, התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה, אחסון הציוד במקומות הייעודים.
-רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.
-ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט, הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה, תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה, בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר.

דרישות התפקיד:
-עברית ברמה סבירה.
-היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א- 2011.
-יתרון ל 12 שנות לימוד.
-יכולת טכנית, ניידות ברכב, יכולת עבודה בתנאי לחץ, יחסי אנוש טובים ויכולת השתלבות בעבודת צוות, עבודה מול גורמים רבים בתוך בית הספר ומחוצה לו .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: מאמץ פיזי ועבודה עם ילדים.

*תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות.

כפיפות:מנהלנית בית הספר.

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.
*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה www.eshkol.info באיקון משרות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.
את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס – 08-9929147
עד לתאריך: 23/6/19 בשעה 12:00.

-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,
גדי ירקוני
ראש המועצה

11.6.19

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה
עובד אחזקה וחשמלאי מוסמך

היקף משרה: 100%

הגדרת התפקיד:
-עבודות אחזקה בתחום החשמל במבנה ובמוסדות המועצה.
-ביצוע מטלות המנותבות לו ע"י הממונה הישיר מעבר למטלות השוטפות, בהתאם לצרכים המשתנים של המחלקה.
-בדיקת תקינות מערכות חשמל במבנים ובתשתיות הציבוריים.
-דיווחים תקופתיים.
-אחריות למחסן המחלקתי, כלים וחומרים.

דרישות התפקיד:
-חשמלאי מוסמך עם ניסיון מוכח.
-הכשרה ומיומנות באחד או יותר מהתחומים הטכניים כגון: אינסטלציה, עבודות בניה, פיתוח, נגרות, אחזקת מבנים ציבוריים, נגרות, מיזוג אוויר.
-ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בארגון בתחום התחזוקה והחשמל.
-אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, כושר למידה, סדר וניקיון, מיומנות טכנית ותפיסה מכאנית, שקדנות, עבודה בצוות ותקשורת בין אישית טובה.
-רישיון ג' חובה – עדיפות.

כפיפות:
למהנדס המועצה.

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.
*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה www.eshkol.info באיקון משרות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.
את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס – 08-9929147
עד לתאריך – 23/6/2019 בשעה 12:00.

-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,
גדי ירקוני
ראש המועצה

6.6.19

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה
מוקדן/ית

היקף משרה: 70%

הגדרת התפקיד:
-הנגשת שירותי הרשות לציבור לתושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית וכתובה מתוך תודעת שירות.
-הנגשת מידע לתושב על שירותי המועצה.
-קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים.
-ניתוב פניות התושבים ליחידה הרלוונטית לטיפול בבקשותיהם.
-ייצוגיות, שירותיות, עבודה בצוות ומתן מענה במצבי חירום.
-עבודה מול גורמי חירום.

דרישות התפקיד:
-12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
-עברית ברמה גבוהה.
-היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
-יכולת קבלת החלטות בסביבה דינמית ובתנאי חירום ולחץ.
-עבודה במשמרות כולל שבתות וחגים.
-תינתן עדיפות לאנשים בעלי מוגבליות

כפיפות: מנהל המוקד.

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.

*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה www.eshkol.info באיקון משרות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.

את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס – 08-9929147
עד לתאריך – 18/6/2019 בשעה 12:00.

-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,

גדי ירקוני
ראש המועצה