הצטרפות לספר ספקים מועצה אזורית אשכול

36/2017 - תשתיות ופיתוח ב-35 מגרשים בצוחר ג' באשכול

מכרז 47/2017 שידרוג ושיפוץ בריכת שחייה בקיבוץ גבולות במ.א. אשכול

32/2017 - ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ עין השלושה

31/2017 הקמת מרה"פ (מרכז הפעלה) במוא"ז אשכול

מכרז 29/2017 תכנון וביצוע של עבודות בינוי ופיתוח בתי ספר ממוגנים במ.א.אשכול

מכרז 27/2017 הקמת 2 ממ"מים במשרדי מועצה אזורית אשכול

מכרז מספר 71/03 - מכרז ביטוח רכוש וחבויות

מכרז 19/2017 בצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 17 מגרשים (בשלבים) בקיבוץ כיסופים

מכרז 28/2017 לאספקת שירותי חשבות שכר וכח אדם

מכרז מס' 26/2017 הרחבת מבנה רווחה במ.א.אשכול

מכרז 20/2017 עב' תשתית ופיתוח ב 24- מגרשים (בשלבים) בקיבוץ גבולות , במ.א.אשכול

מכרז 18/2017 - התייעלות אנרגטית בביס ניצני אשכול

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

מכרז מס' 17/2017 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ צאלים – 40 מגרשים (ביצוע בשלבים)

מס' / 017110 תשתיות ופיתוח 30 יח' בניר יצחק

מכרז 16/2017 הפעלת מעונות יום בישובי מ.א.אשכול

15/2017 הקמת / מממ"ים בישובי המועצה אזורית אשכול

מכרז 14/2017 קבלת שירותי מכון העתקות צילומים עבור פרויקט תב"עות בישובים

מכרז 8/2017 הקמת 7 מממ"ים (מרחבים מוגנים מוסדיים) בישובי מ.א.אשכול

מכרז 06/2017 עבודות בינוי ופיתוח בבית ספר נופי הבשור במ.א.אשכול

07/2017 השלמת עבודות פיתוח במושב דקל , במ.א.אשכול

מכרז 2/2017 הסבת מונים ומערכות מדידת מים לקריאה מרחוק, ביישובי המועצה, מ.א. אשכול

מכרז 16/2016 בצוע עבודות תשתית ופתוח עבור 42 יח' , בקיבוץ בארי , מ.א.אשכול

מכרז 19/2016 עב' סלילה ופיתוח בגבעת קק"ל , בישוב נווה , מ.א.אשכול

מכרז מס' 18/2016 השלמת עב' פיתוח ושצ"פ בישוב שלומית , במ.א.אשכול