הצטרפות לספר ספקים מועצה אזורית אשכול

מכרז 14/2017 קבלת שירותי מכון העתקות צילומים עבור פרויקט תב"עות בישובים

מכרז 8/2017 הקמת 7 מממ"ים (מרחבים מוגנים מוסדיים) בישובי מ.א.אשכול

מכרז 06/2017 עבודות בינוי ופיתוח בבית ספר נופי הבשור במ.א.אשכול

07/2017 השלמת עבודות פיתוח במושב דקל , במ.א.אשכול

מכרז 5/2017 לקבלת שירותי ריסוק גזם גנני בישבי המועצה

מכרז 3/2017 לקבלת שירותי טיפול במפגעי זבוב הבית ביישובי המועצה

מכרז 2/2017 הסבת מונים ומערכות מדידת מים לקריאה מרחוק, ביישובי המועצה, מ.א. אשכול

מכרז 16/2016 בצוע עבודות תשתית ופתוח עבור 42 יח' , בקיבוץ בארי , מ.א.אשכול

מכרז 19/2016 עב' סלילה ופיתוח בגבעת קק"ל , בישוב נווה , מ.א.אשכול

מכרז מס' 18/2016 השלמת עב' פיתוח ושצ"פ בישוב שלומית , במ.א.אשכול