הצטרפות לספר ספקים מועצה אזורית אשכול

מכרז 20/2018 הקמת מועדון קהילתי בשלומית במ.א.אשכול

מכרז 19/2018 - השלמת עב‘ תשתית 2 .ופיתוח בשכונה חדשה 3 .במושב ישע במ.א.אשכול

מכרז 16/2018 מכרז הולכת שפכים נירים ניר עוז

מכרז 12/2018 מערכת הגברת לחץ לקו 10 צול

מכרז 15/2018 הקמת מגרש שחב"ק - מגרש כדורגל עם דשא סינטטי

מכרז 13/2018 עב' הקמת אינדיקציה ע"ג גדר הביטחון בקיבוץ רעים, מוא"ז אשכול

מכרז 11/2018 פיתוח מרכז צעירים ומורשת

מכרז 14/2018 מכרז לפינוי פסולת אריזות - פחים כתומים מ.א. אשכול

מכרז 10/2018 אספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול

מכרז מס' 8/2018 שיקום קירוי בביס ניצני אשכול

מכרז פומבי 6/2018 פרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול

מכרז 4/2018 החלפת גגות אסבסט בבתי מגורים ומבני ציבור ביישובי מועצה האזורית אשכול

מכרז מס' 12/2018 השכרת מתחם וניהול והפעלת שוק איכרים במועצה.א. אשכול

1/2018 - הפעלת בריכת השחייה ליד הישוב צוחר, במ.א.אשכול

36/2017 - תשתיות ופיתוח ב-35 מגרשים בצוחר ג' באשכול

מכרז 47/2017 שידרוג ושיפוץ בריכת שחייה בקיבוץ גבולות במ.א. אשכול

32/2017 - ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ עין השלושה

31/2017 הקמת מרה"פ (מרכז הפעלה) במוא"ז אשכול

מכרז 29/2017 תכנון וביצוע של עבודות בינוי ופיתוח בתי ספר ממוגנים במ.א.אשכול

מכרז 27/2017 הקמת 2 ממ"מים במשרדי מועצה אזורית אשכול

מכרז מספר 71/03 - מכרז ביטוח רכוש וחבויות

מכרז 19/2017 בצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 17 מגרשים (בשלבים) בקיבוץ כיסופים

מכרז 28/2017 לאספקת שירותי חשבות שכר וכח אדם

מכרז מס' 26/2017 הרחבת מבנה רווחה במ.א.אשכול

מכרז 20/2017 עב' תשתית ופיתוח ב 24- מגרשים (בשלבים) בקיבוץ גבולות , במ.א.אשכול

מכרז 18/2017 - התייעלות אנרגטית בביס ניצני אשכול

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

מכרז מס' 17/2017 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ צאלים – 40 מגרשים (ביצוע בשלבים)

מס' / 017110 תשתיות ופיתוח 30 יח' בניר יצחק

מכרז 16/2017 הפעלת מעונות יום בישובי מ.א.אשכול

15/2017 הקמת / מממ"ים בישובי המועצה אזורית אשכול

מכרז 14/2017 קבלת שירותי מכון העתקות צילומים עבור פרויקט תב"עות בישובים

מכרז 8/2017 הקמת 7 מממ"ים (מרחבים מוגנים מוסדיים) בישובי מ.א.אשכול

מכרז 06/2017 עבודות בינוי ופיתוח בבית ספר נופי הבשור במ.א.אשכול

07/2017 השלמת עבודות פיתוח במושב דקל , במ.א.אשכול

מכרז 2/2017 הסבת מונים ומערכות מדידת מים לקריאה מרחוק, ביישובי המועצה, מ.א. אשכול

מכרז 16/2016 בצוע עבודות תשתית ופתוח עבור 42 יח' , בקיבוץ בארי , מ.א.אשכול

מכרז 19/2016 עב' סלילה ופיתוח בגבעת קק"ל , בישוב נווה , מ.א.אשכול

מכרז מס' 18/2016 השלמת עב' פיתוח ושצ"פ בישוב שלומית , במ.א.אשכול