12/8/21

הימים האחרונים מאופיינים בחוסר וודאות בנודע לעתיד החקלאות. כחלק מהחזון שחקלאי אשכול והמועצה כולה יהיו מובילים ופורצי דרך בחקלאות מתקדמת, וכחלק מתפיסה אזורית ושיתוף פעולה רחב עם גורמים שונים, נפעל להקמת ביטא סייט בתחום האגרוטק והאגרואקולוגיה- שדה הניסוי של עולם החקלאות המתקדמת.

 

הצגנו למשרד להגנת הסביבה תכנית ראשונית להפחתת פסולת. בתוכנית משולב ערך חשוב שהוא עידוד המחזור והחינוך.

שמחנו לקבל את התגובות הטובות של המשרד שבקרוב יצא עם קול קורא ייעודי שנוכל לממש את תוכניתנו.

 

בהמשך למאמצים להפחתת מפגע הזבובים נסענו לבקר ברפת ניר יצחק לחיזוק הקשר והפיקוח ברפת. חייב לציין לטובה את הנכונות ושיתוף הפעולה מצד הרפת.

 

במסגרת מטה מול מטה בקיבוץ חולית, הגעתי לראות מקרוב את הגינה הקהילתית. ישנם 10 יישובים במועצה עם גינה פעילה.

תצטרפו גם לעשיה! צרו קשר עם אגף איכות הסביבה לפרטים נוספים.

 

אחד מאתגרי הפריפריה הוא תחבורה ציבורית שאינה מפותחת דיה. משרד התחבורה הציג לנו מודל של שירות גמיש בתחבורה הציבורית, נמשיך לעקוב.

שבת שלום

דודי