חוק האריזות

החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א - 2011 ("חוק האריזות") מטיל, בין היתר, על יצרן/יבואן של מוצרים ארוזים או אריזות שירות, למחזר פסולת אריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות שייצרו או ייבאו בהתאם ליעדי מחזור הקבועים בחוק האריזות (יעדים שונים לחומרי אריזות שונים).

רוצים לדעת איזו אריזה יש להשליך לאיזה פח?

על מרבית האריזות יש סימון מחזור: 

אם ללא מצאתם היכנסו לאתר תאגיד תמיר: https://b.tmir.org.il/how-to/why-is-it-important-to-recycle/

 

תוכנית פינוי פחים כתומים

תדירות פינוי אחת לשבועיים: