טבלת אנשי קשר - אשפה ומחזור
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
קרינה מיקלאיון מנהלת מחלקת פסולת ואכיפה 08-9929115 pikoah@erc.org.il

תוכנית האב לפסולת ביתית שאושרה ע"י משרדי הגנת הסביבה והפנים הינה התשתית לעבודת האגף, בהתאמה לחוקים והנחיות המדינה לנושא הקטנת הכמות המובאת להטמנה והגדלת המחזור במסלולים השונים. קידום והשלמת פתרון הקצה המועצתי באתר דיה, והתאמת פתרונות לפעילות העסקית – מסחרית ותירותית המתקימת אצלנו.

מטרת המחזור היא הקטנת הכמות המובאת להטמנה. מסלולי המחזור נקבעו בחוקים ותקנות ומחייבים את המועצה.

אנו ממחזרים את הזרמים הבאים: קרטון, נייר וקרטון רך, זכוכית, אריזות, אלקטרוניקה. 

לכל אחד מהזרמי המחזור מתקן יעודי 

  • קרטון לקרטוניה: קרטון עבה יש לשטח את הקרטונים על מנת לצמצם את הנפח, מפונה כל שבועיים.
  • נייר ואריזות קרטון רך לפח הכחול/ תפוזיות: לרבות אריזות בייצים, דגני בוקר וכדומה, מפונה אחת לחודש.
    • אנו בתהליך של החלפת התפוזיות בפחים כחולים.
  • אריזות זכוכית לפח הסגול: מיועד לבקבוקים וצנצנות זכוכית ללא המכסים, מפונה אחת לחודשיים.
  • אריזות לפח הכתום: מיועד לאריזות בלבד שאינן מקבלות מענה במתקנים האחרים (כלומר לא קרטון ונייר, בקבוקי פלסטיק או זכוכית) כן אריזות קרטון ופלסטיק של חלב ומשקאות, אריזות מוצרי חלב, שקיות נילון, אריזות חומקי ניקוי בייתי ורחצה, אריזות מתכת, מפונה כל שבועיים.
  • פסולת אלקטרונית קטנה: בישובים שנרשמו ישנן מוקדי איסוף בסמוך למזכירות. מיועד למכשירי חשמל קטנים וסוללות, מפונה על פי הצורך ובקשת המזכירות הישובית.

בשיתוף ותאום עם הישובים וע"פ תוכנית האב מוקמים מרכזי מחזור בישובים.