טבלת אנשי קשר - אשפה ומחזור
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
תומר מהלר רכז איכות סביבה 08-9929115 052-4599614 pikoah@erc.org.il

תוכנית האב לפסולת ביתית שאושרה ע"י משרדי הגנת הסביבה והפנים הינה התשתית לעבודת האגף, בהתאמה לחוקים והנחיות המדינה לנושא הקטנת הכמות המובאת להטמנה והגדלת המחזור במסלולים השונים. קידום והשלמת פתרון הקצה המועצתי באתר דיה, והתאמת פתרונות לפעילות העסקית – מסחרית ותירותית המתקימת אצלנו.

מטרת המחזור היא הקטנת הכמות המובאת להטמנה. מסלולי המחזור נקבעו בחוקים ותקנות ומחייבים את המועצה.

אנו ממחזרים את הזרמים הבאים: קרטון, נייר וקרטון רך, בקבוקי פלסטיק, זכוכית, אריזות, אלקטרוניקה. 

לכל אחד מהזרמי המחזור מתקן יעודי 

 • קרטון לקרטוניה: קרטון עבה יש לשטח את הקרטונים על מנת לצמצם את הנפח, מפונה כל שבועיים.
 • נייר ואריזות קרטון רך לפח הכחול/ תפוזיות: לרבות אריזות בייצים, דגני בוקר וכדומה, מפונה אחת לחודש.
  • אנו בתהליך של החלפת התפוזיות בפחים כחולים.
 • בקבוקי פלסטיק למחזורית: מיועד לבקבוקי פלסטיק שאינם בקבוקי פקדון, מפונה אחת לחודש.
 • אריזות זכוכית לפח הסגול: מיועד לבקבוקים וצנצנות זכוכית ללא המכסים, מפונה אחת לחודשיים.
 • אריזות לפח הכתום: מיועד לאריזות בלבד שאינן מקבלות מענה במתקנים האחרים (כלומר לא קרטון ונייר, בקבוקי פלסטיק או זכוכית) כן אריזות קרטון ופלסטיק של חלב ומשקאות, אריזות מוצרי חלב, שקיות נילון, אריזות חומקי ניקוי בייתי ורחצה, אריזות מתכת, מפונה כל שבועיים.
 • פסולת אלקטרונית קטנה: בישובים שנרשמו ישנן מוקדי איסוף בסמוך למזכירות. מיועד למכשירי חשמל קטנים וסוללות, מפונה על פי הצורך ובקשת המזכירות הישובית.

בשיתוף ותאום עם הישובים וע"פ תוכנית האב מוקמים מרכזי מחזור בישובים.

פסולת גושית 

גרוטאות כמו ריהוט שבור וישן, אופניים שבורים, יריעות ואריזות גדולות שמקורם מהבית ואינן מועברות למחזור. יש לרכז את הפסולת ע"י פחי האשפה לכל המוקדם ערב לפני מועד הפינוי על מנת למנוע מפגעים. קימת אפשרות לריכוז הפסולת בנקודת איסוף ישובית. ישובים המבקשים לפעול כך יודיעו מראש למזכירות האגף. מפונה אחת לחודש
חשוב: פסולת גושית אינה כוללת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, גזם, פסולת בניין וחומרים המועברים למחזור (אריזות פח כתום, קרטון, נייר, זכוכית ופלסטיק).

ערמה מעורבת לא תפונה!

 

גזם גנני 

הטיפול בגזם הגנני הינו קיצוץ והשארת החומר המקוצץ במקום לשימוש כמו: חיפוי קרקע, פיזור בשטח בור וכד'.
יש לתאם מול הקבלן הנותן שרות: גזם שלום.

פסולת אלקטרונית 

השרות ינתן במספר מסלולים: מוקדי איסוף ישוביים, מרכזי איסוף אזוריים, ימי איסוף, או איסוף מהבית בתשלום.

עדכון אוקטובר 2020:
הוקמו מרכזים ישוביים ב-17 ישובים למכשירים קטנים וסוללות: אבשלום, בארי, גבולות, דקל, יבול, ישע, כרם שלום, מבטחים, מגן, ניר יצחק, סופה, עין הבשור, צוחר, רעים, שדה ניצן, שלומית,תלמי אליהו, תלמי יוסף
מכשירי חשמל גדולים, מקררים וכו'– יתבצע איסוף מהמדרכות, ימי איסוף יעודכנו בהמשך.

*חשוב לדעת: בכל רכישה של מכשיר חדש חלה חובה על המוכר לקבל / לאסוף את הישן.
על מנת לודא כי אתם מקבלים שרות זה יש לציין בעת הרכישה.

פסולת בניה 

אשכול נגב מערבי בשיתוף המועצה והמשרד להגנת הסביבה מגישים שירות חדש: מסובסד, ירוק, חדשני וחסכוני- 
בא לה מכולה השכרת מכולות פסולת בניין הכולל שירות מבוקר ומפוקח, טיפול והטמנת הפסולת באתרים מורשים בלבד.
להזמנת מכולה במחיר מסובסד התקשרו: 8261*

תוכנית פינוי אשפה ביתית

ראשון ורביעי שני וחמישי ימי שלישי ושישי
שדי אברהם מתחם המועצה אורים, תחנת דלק אורים
תלמי יוסף נופי הבשור, ביכורים, מרכז צעירים, ניצני אשכול בארי, כולל יער בארי ונחביר
פריגן מגן, ת. דלק מגן רעים,
דקל צוחר מט"ש  רעים וחניון ותל גמא
אבשלום תלמי אליהו כיסופים
אבשלום: דיונה ומרפאה שדה ניצן עין השלושה
יבול אוהד נירים
יתד צאלים ניר עוז
  גבולות  
     
ראשון ורביעי שני וחמישי  
עין הבשור בני נצרים   
חוות רות נבון נווה  
מועדון מופת ואשכול מרקט שלומית  
עמיעוז כרם שלום  
מרכז מסחרי עמיעוז אוגדת הפלדה  
ישע לולי קובקסקי  
מתחם הגרעין, ישע סופה, דנגור  
מבטחים חולית  
ברגר ומח"ע ניר יצחק  

 

 

תוכנית פינוי פסולת גושית

*עדכון 2/9/21- הוספת מסלול נוסף (מספר 5) החל מחודש אוקטור 2021

מסלול 1 הישובים: כרם שלום, סופה, חולית, בני נצרים (כולל מוסדות חינוך), נווה (כולל מוסדות חינוך), שלומית, גבולות, צאלים.

מסלול 2 הישובים: אוהד, תלמי אליהו, צוחר, שדה ניצן, עמיעוז, מבטחים, ישע, אורים.

מסלול 3 הישובים: דקל, תלמי יוסף, יבול, יתד, אבשלום, שדי אברהם, פרי גן, ניר יצחק, עין הבשור.

מסלול 4 הישובים: בארי, רעים, כיסופים, עין השלושה, נירים, ניר עוז, מגן, מרכז המועצה.

מסלול 5 הישובים: גבולות, צאלים, אורים, ניר יצחק, מגן, מרכז המועצה.

ימי שלישי/ רביעי (עד סוף דצמבר 2021)

 • מסלול 1 – 1.6, 29.6, 27.7, 24.8, 12.10, 9.11, 7.12.
 • מסלול 2 – 8.6, 6.7, 3.8, 31.8, 19.10, 16.11, 14.12.
 • מסלול 3 –15.6, 13.7, 10.8, 14.9, 26.10, 23.11, 21.12.
 • מסלול 4 –22.6, 20.7, 17.8, 5.10, 2.11, 30.11, 28.12.
 • מסלול 5 - 6.10, 3.11, 1.12.

 

תוכנית פינוי פחים כתומים

מסלול 1 הישובים: ישע, עמיעוז, מבטחים, אוהד, צוחר, תלמי אליהו, שדה ניצן, עין הבשור, מגן, מועצה, ניר עוז, נירים, עין השלושה, כיסופים, רעים, בארי.

מסלול 2 הישובים: בני נצרים, נווה, שלומית, אבשלום, יבול, דקל, תלמי יוסף, פרי גן, יתד, שדה אברהם, כרם שלום, חולית, סופה, ניר יצחק, צאלים, גבולות, אורים.

ימי שלישי (עד סוף דצמבר 2021)

 • מסלול 1: 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12, 28.12.
 • מסלול 2: 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12.

 

תוכנית פינוי קרטון

להלן תוכנית פינוי הקרטוניות ע"פ ישובים עד ליוני 2012:

מסלול 1 הישובים: אבשלום (כולל הדיונה), בני נצרים (כולל מוסדות חינוך), דקל, חולית, יבול, יתד, כרם שלום, מגן, נווה (כולל מוסדות חינוך), ניר יצחק, עין הבשור, פרי גן, שדי אברהם, שלומית, תלמי יוסף.

מסלול 2 הישובים: אוהד, אורים, בארי, גבולות, ישע (כולל הגרעין), כיסופים, מבטחים, ניר עוז, נירים, עין הבשור, עין השלושה, עמיעוז (כולל מרכז מסחרי), צאלים, צוחר (כולל מרפאה), רעים, שדה ניצן, תלמי אליהו, מועצה (כולל קרית חינוך)

ימי רביעי (עד סוף דצמבר 2021)

 • מסלול 1 – 23.6, 7.7, 21.7, 4.8, 18.8, 1.9, 22.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 29.12.
 • מסלול 2 – 30.6, 14.7, 28.7, 11.8, 25.8, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12.

 

תוכנית פינוי נייר- פח כחול/ תפוזיות 

כל הישובים ביום פינוי אחד בחודש, במהלך השבוע השלישי לאותו החודש, אם לא יספיקו ישלימו למחרת

פחי 1100 כחולים מפונים עם התפוזיות נייר

חוק האריזות

כנדרש בחוק המועצה חתמה הסכם עם תאגיד תמי"ר ועם קבלן לפינוי אריזות. במסגרת זו מטופלים חומרי אריזה מהמשק הבייתי אותם יש להפריד ולהשליך נקיים למתקני המחזור היעודיים: נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית ומתכת.

הנחיות לממחזרים

 1. נייר אל מיכלי איסוף נייר העיתון המוצבים בישובים ניתן לזרוק כל נירת המצטברת בבית כמו "נירת משרדית", מעטפות וכו'. ניתן גם לזרוק חוברות ישנות, אריזות קרטון בלבד רך / דק.
 2. קרטון למיכלי האיסוף ניתן לזרוק ארגזי קרטון, יש לשטח את הארגזים.  אין לזרוק למיכלים אלו אריזות של חומרי הדברה
 3. פלסטיק אל כלובי איסוף הבקבוקים אפשר לזרוק כל בקבוק פלסטיק שהיה בשימוש בייתי ולא רק בקבוקי שתיה. לדוגמא: אריזות סבון, שמן, שמפו וכו'. אין לזרוק למיכלים אלו אריזות של חומרי הדברה חשוב: אין לזרוק שקיות ניילון, בקבוקי זכוכית וכל מה שלא פלסטיק.
 4. זכוכית אריזות זכוכית, ללא מכסי מתכת או פלסטיק.

 

פינוי ימי רביעי אחת לחודש

מסלול 1 הישובים: אבשלום (כולל הדיונה), בני נצרים (כולל מוסדות חינוך), דקל, חולית, יבול, יתד, כרם שלום, מגן, נווה (כולל מוסדות חינוך), ניר יצחק, עין הבשור, פרי גן, שדי אברהם, שלומית, תלמי יוסף.

מסלול 2 הישובים: אוהד, אורים, בארי, גבולות, ישע (כולל הגרעין), כיסופים, מבטחים, ניר עוז, נירים, עין הבשור, עין השלושה, עמיעוז (כולל מרכז מסחרי), צאלים, צוחר (כולל מרפאה), רעים, שדה ניצן, תלמי אליהו, מועצה (כולל קרית חינוך)
 

פינוי בקבוקי פלסטיק

אחת לחודש בתאריכים 18 – 19, כל הישובים.