טבלת אנשי קשר - אשפה ומחזור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תומר מהלר רכז איכות סביבה 052-4599614 pikoah@erc.org.il

לקראת החזרה ללימודים ריכזנו לכם מספר טיפים קלים ופשוטים לצמצום צריכה ושמירה על הסביבה כי אשכול בסביבה טובה! 

תוכנית האב לפסולת ביתית שאושרה ע"י משרדי הגנת הסביבה והפנים הינה התשתית לעבודת האגף, בהתאמה לחוקים והנחיות המדינה לנושא הקטנת הכמות המובאת להטמנה והגדלת המחזור במסלולים השונים. קידום והשלמת פתרון הקצה המועצתי באתר דיה, והתאמת פתרונות לפעילות העסקית – מסחרית ותירותית המתקימת אצלנו.

מטרת המחזור היא הקטנת הכמות המובאת להטמנה. מסלולי המחזור נקבעו בחוקים ותקנות ומחייבים את המועצה. אנו ממחזרים את הזרמים הבאים: אריזות קרטון וקרטון רך כולל נייר, בקבוקי פלסטיק, אריזות זכוכית לכל אחד מהזרמים מתקן יעודי, ואריזות נוספות בפח הכתום.

 • קרטון לקרטוניה: קרטון עבה. יש לזרוק לקרטוניה, משוטח על מנת לצמצם את הנפח. מפונה כל שבועיים.
 • נייר ואריזות קרטון רך לרבות אריזות בייצים: לתפוזית או פח כחול.
  • אנו בתהליך של החלפת התפוזיות בפחים כחולים.
 • בקבוקי פלסטיק: יש לזרוק למחזורית. מיועד בקבוקי פלסטיק שאינם בקבוקי פקדון, מפונה אחת לחודש.
 • אריזות זכוכית: יש לזרוק למתקן הסגול. מפונה אחת לחודשיים.
 • הפח הכתום: מיועד לאריזות בלבד שאינן מקבלות מענה במתקנים האחרים (כלומר לא קרטון ונייר, בקבוקי פלסטיק או זכוכית) כן  אריזות קרטון ופלסטיק של חלב ומשקאות, אריזות מוצרי חלב, שקיות נילון, אריזות חומקי ניקוי בייתי ורחצה, אריזות מתכת. מפונה של שבועיים.

בשיתוף ותאום עם הישובים וע"פ תוכנית האב מוקמים מרכזי מחזור בישובים.

פסולת גושית כוללת: גרוטאות כמו ריהוט שבור וישן, אופניים שבורים, יריעות ואריזות גדולות שמקורם מהבית ואינן מועברות למחזור. יש לרכז את הפסולת ע"י פחי האשפה לכל המוקדם ערב לפני מועד הפינוי על מנת למנוע מפגעים. קימת אפשרות לריכוז הפסולת בנקודת איסוף ישובית. ישובים המבקשים לפעול כך יודיעו מראש למזכירות האגף. מפונה אחת לחודש

חשוב: פסולת גושית אינה כוללת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, גזם, פסולת בניין וחומרים המועברים למחזור: אריזות פח כתום, קרטון, נייר, זכוכית ופלסטיק.

ערמה מעורבת לא תפונה!

גזם גנני: הטיפול בגזם הגנני הינו קיצוץ והשארת החומר המקוצץ במקום לשימוש כמו: חיפוי קרקע, פיזור בשטח בור וכד'. יש לתאם מול הקבלן הנותן שרות: גזם שלום.

פסולת אלקטרונית: מרוכזת, בשלב זה, במכולה במתחם התברואה במועצה. מפונה ע"פ הצורך.

 • בתכנון מערך איסוף בישובים.

תוכנית פינוי אשפה ביתית

ראשון ורביעי שני וחמישי ימי שלישי ושישי
שדי אברהם מתחם המועצה אורים, תחנת דלק אורים
תלמי יוסף נופי הבשור, ביכורים, מרכז צעירים, ניצני אשכול בארי, כולל יער בארי ונחביר
פריגן מגן, ת. דלק מגן רעים,
דקל צוחר מט"ש  רעים וחניון ותל גמא
אבשלום תלמי אליהו כיסופים
אבשלום: דיונה ומרפאה שדה ניצן עין השלושה
יבול אוהד נירים
יתד צאלים ניר עוז
  גבולות  
     
ראשון ורביעי שני וחמישי  
עין הבשור בני נצרים   
חוות רות נבון נווה  
מועדון מופת ואשכול מרקט שלומית  
עמיעוז כרם שלום  
מרכז מסחרי עמיעוז אוגדת הפלדה  
ישע לולי קובקסקי  
מתחם הגרעין, ישע סופה, דנגור  
מבטחים חולית  
ברגר ומח"ע ניר יצחק  

תוכנית פינוי פסולת גושית

מסלול 1 הישובים: כרם שלום, סופה, חולית, בני נצרים (כולל מוסדות חינוך), נווה (כולל מוסדות חינוך), שלומית, גבולות, צאלים.

מסלול 2 הישובים: אוהד, תלמי אליהו, צוחר, שדה ניצן, עמיעוז, מבטחים, ישע, אורים.

מסלול 3 הישובים: דקל, תלמי יוסף, יבול, יתד, אבשלום, שדי אברהם, פרי גן, ניר יצחק, עין הבשור.

מסלול 4 הישובים: בארי, רעים, כיסופים, עין השלושה, נירים, ניר עוז, מגן, מרכז המועצה.

ימי שלישי (עד סוף דצמבר 2020)

 • מסלול 1 – 13.10, 10.11, 8.12.
 • מסלול 2 – 20.10, 17.11, 15.12.
 • מסלול 3 – 27.10, 24.11, 22.12.
 • מסלול 4 –  6.10, 3.11, 1.2, 29.12.

תוכנית פינוי פחים כתומים

מסלול 1 הישובים: ישע, עמיעוז, מבטחים, אוהד, צוחר, תלמי אליהו, שדה ניצן, עין הבשור, מגן, מועצה, ניר עוז, נירים, עין השלושה, כיסופים, רעים, בארי.

מסלול 2 הישובים: בני נצרים, נווה, שלומית, אבשלום, יבול, דקל, תלמי יוסף, פרי גן, יתד, שדה אברהם, כרם שלום, חולית, סופה, ניר יצחק, צאלים, גבולות, אורים.

ימי שלישי (עד סוף דצמבר 2020)

 • מסלול 1 – 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 29.12.
 • מסלול 2 – 10.11, 24.11, 8.12, 22.12.

חשוב! בשל המעבר ממסלול למסלול הישובים: אבשלום, יבול, דקל, תלמי יוסף, פרי גן, יתד, שדה אברהם, כרם שלום יפונו גם ב 3.11.

תוכנית פינוי קרטון

מסלול 1 הישובים: עין הבשור, שדה ניצן, בני נצרים, נווה, שלומית, דקל, יבול, פריגן, תלמי יוסף, יתד, אבשלום, שדי אברהם, כרם שלום, חולית, סופה, ניר יצחק.

מסלול 2 הישובים: מגן, אורים, צאלים, גבולות,  ישע, עמיעוז, מבטחים, אוהד, צוחר, תלמי אליהו, שדה ניצן, עין הבשור, ניר עוז, נירים, עין השלושה, כיסופים, בארי.

ימי רביעי (עד סוף דצמבר 2020)

 • מסלול 1 – 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 24.12.
 • מסלול 2 – 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12, 31.12.

תוכנית פינוי תפוזיות נייר

כל הישובים ביום פינוי אחד בחודש, במהלך השבוע השלישי לאותו החודש, אם לא יספיקו ישלימו למחרת

פחי 1100 כחולים מפונים עם התפוזיות נייר

חוק האריזות

כנדרש בחוק המועצה חתמה הסכם עם תאגיד תמי"ר ועם קבלן לפינוי אריזות. במסגרת זו מטופלים חומרי אריזה מהמשק הבייתי אותם יש להפריד ולהשליך נקיים למתקני המחזור היעודיים: נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית ומתכת.

הנחיות לממחזרים

 1. נייר אל מיכלי איסוף נייר העיתון המוצבים בישובים ניתן לזרוק כל נירת המצטברת בבית כמו "נירת משרדית", מעטפות וכו'. ניתן גם לזרוק חוברות ישנות, אריזות קרטון בלבד רך / דק.
 2. קרטון למיכלי האיסוף ניתן לזרוק ארגזי קרטון, יש לשטח את הארגזים.  אין לזרוק למיכלים אלו אריזות של חומרי הדברה
 3. פלסטיק אל כלובי איסוף הבקבוקים אפשר לזרוק כל בקבוק פלסטיק שהיה בשימוש בייתי ולא רק בקבוקי שתיה. לדוגמא: אריזות סבון, שמן, שמפו וכו'. אין לזרוק למיכלים אלו אריזות של חומרי הדברה חשוב: אין לזרוק שקיות ניילון, בקבוקי זכוכית וכל מה שלא פלסטיק.
 4. זכוכית אריזות זכוכית, ללא מכסי מתכת או פלסטיק.

פינוי בקבוקי פלסטיק

אחת לחודש בתאריכים 18 – 19, כל הישובים.