אוהד

אבשלום

אורים

בארי

 

בני נצרים

 

גבולות

יום פתוח 24.5

דקל

 

חולית