טלפון בבית הספר:  0773191135

מנהלת בית הספר: הגב דנה פרץ, 054-4908820 מייל: dana-p@n-e.org.il

 פסיכולוג / ית הגב' קלאודיה 054-687-0382, מייל: claucleiman@gmail.com

יועץ / ות 

הגב' אורטל אוחנה יועצת שכבות א-ג 050-630-3389

הגב' תמר באסטקר 050-301-1725

מזכירה ומנהלנית: הגב' עדי דויט, 052-7818880