שימו לב- החל מה1.12.21 יורחב חוק הפיקדון גם למכלי משקה גדולים:

פוסטר חוק הפקדון.jpe