המשרד להגנת הסביבה פועל להבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. 
תקנות רישוי עסקים ע"פ פריטי רישוי

 

משרד הבריאות פועל להבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
תקנות רישוי עסקים ע"פ פריטי רישוי

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל למניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

 • פריט רישוי 1.5 ב – מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מהחי
 • פריט רישוי 3.1 – בית מטבחיים
 • פריט רישוי 3.2 א, ב – בעלי חיים, למעט עופות (גידולם, אחזקתם, טיפול בהם, הצגתם לרבות לשם מכירה)
 • פריט רישוי 3.2 ו בעלי חיים (מספרה)
 • פריט רישוי 3.2 ח – עופות (גידולם, אחזקתם, טיפול בהם)
 • פריט רישוי 3.5 – מזון לבעלי חיים (ייצורו, עיבודו, אריזתו, אחסונו, הובלתו, חלוקתו או מכירתו)
 • פריט רישוי 3.6 – פסדים (איסופם, עיבודם)
 • פריט רישוי 4.1 – ביצים (ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מזון, מדגרה, הובלה לתחנת מיון)
 • פריט רישוי 4.4  – טיפול בבשר גולמי ואריזתו
 • פריט רישוי 4.5 – הובלת חלב גולמי
 • פריט רישוי 5.1 ה – אתר לסליוק פסולת מעורבת לרבות פסדים (לעניין הפסדים בלבד)
 • פריט רישוי 7.2 - גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
 • פריט רישוי 7.7 ט – מקום לעריכת מופעים וירידים  שיש בו בעלי חיים

 

משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים: בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

 • פריט רישוי 1.2 - תמרוקים, יצור
 • פריט רישוי 1.3 - תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי. יצור למעט הרכבת ציוד רפואי
 • פריט רישוי 1.5 א – מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות ע"פ פריטים 1.5ב ו – 1.6
 • פריט רישוי 1.7 – מעבדת שיניים
 • פריט רישוי 2.1 א – גז, מילוי מיכלים ומיכליות
 • פריט רישוי 2.1 ב – גז, אחסונו למעט במתקן גז לצריכה עצמית
 • פריט רישוי 2.1 ה – גז, תיקון מיכלים
 • פריט רישוי 2.1 ז – גז, תחנת תדלוק בגז
 • פריט רישוי 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק
 • פריט רישוי 2.2 ב – דלק, בית זקוק
 • פריט רישוי 2.2 ד – דלק, אחסון בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) התשל"ז - 1976
 • פריט רישוי 2.2 ה – מסופי דלק
 • פריט רישוי 2.3 – פחם לסוגיו, הכנה עיבוד ואחסון
 • פריט רישוי 2.4 – תחנת כח
 • פריט רישוי 3.3 ב – הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים
 • פריט רישוי 3.4 א – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי. יצור אריזה ואחסונם
 • פריט רישוי 3.5 א – מזון לבעלי חיים, יצור עיבוד (למעט עניין אריזתו)
 • פריט רישוי 4.1 – ביצים, מדגרה
 • פריט רישוי 4.4 ב – בשר עופות דגים, טיפול בבשר גולמי ביכולת יצור העולה על 5 טונות ליום (למעט עניין אריזתו)
 • פריט רישוי 4.4 ז – בשר עופות דגים, טיפול בבשר גולמי ביכולת יצור שאינה עולה על 5 טונות ליום (למעט עניין אריזתו)
 • פריט רישוי 4.6 א – מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם. יצור ועיבוד. מן החי ביכולת יצור העולה על 5 טונות ליום. מן הצומח ביכולת יצור העולה על 50 טונות ליום (למעט עניין אריזתו)
 • פריט רישוי 5.2 – מתקן להתפלת מים
 • פריט רישוי 6.5 – מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואפוטיקה לרבות מחשבים, רכיבים. יצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים למעט הרכבתם
 • פריט רישוי 6.8 א – ניהול קניון
 • פריט רישוי  7.7 ד – אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500 למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
 • פריט רישוי 8.5 – כלי טיס לסוגיהם, יצורם תיקונם שיפוצם
 • פריט רישוי 8.6 ו – כלי רכב וציוד מכני הנדסי, למעט חלקים משומשים. יצורם ושיפוצם
 • פריט רישוי 8.8 ד – כלי שיט. יצורם, תיקונם ושיפוצם
 • פריט רישוי 8.9 א – מוסך. מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים הגז)
 • פריט רישוי 8.9 ד – מוסך. תיקון תקרים
 • פריט רישוי 8.9 ו – מוסך. טיפול אחר ברכב
 • פריט רישוי 8.12 – מרכז תחזוקה לרכבות
 • פריט רישוי 9.1 ב – כלי נשק ותחמושת. מטווח ירי
 • פריט רישוי 9.1 ג – כלי נשק ותחמושת. יצורם
 • פריט רישוי 10.1 – אבני חן, יהלומים
 • פריט רישוי 10.2 – אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי.
 • פריט רישוי 10.3 – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה.
 • פריט רישוי 10.4 א – טקסטיל, דברי הלבשה. יצור, צביעה, אשפרה, הדפסה.
 • פריט רישוי 10.4 ב – טקסטיל, דברי הלבשה. גזירה, תפירה.
 • פריט רישוי 10.5 – דברי הנעלה. יצורם.
 • פריט רישוי 10.6 א – דשנים. יצורם, עיבודם, אריזתם.
 • פריט רישוי 10.6 ב – דשנים. אחסונם
 • פריט רישוי 10.7 א – חומרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם. הכנתם, יצורם, עיבודם, למעט הכנה יצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש.
 • פריט רישוי 10.7 ג – חומרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם. הכנה יצור ועיבוד של אבן ושיש.
 • פריט רישוי 10.7 ד – חומרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם. הכנה יצור ועיבוד של בלוקים.
 • פריט רישוי 10.8 א – חומרי חיטוי או ניקוי. יצורם, עיבודם, אריזתם.
 • פריט רישוי 10.8 ב – חומרי חיטוי או ניקוי. איחסונם שלא לצורך מכירה במקום.
 • פריט רישוי 10.9 – חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו. יצורו, עיבודן, צביעתו, נרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו.
 • פריט רישוי 10.10 א – חומרים מסוכנים, כהגדרתם החוק חומרים מסוכנים התשנ"ג 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. יצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם.
 • פריט רישוי 10.10 ב – חומרים מסוכנים, כהגדרתם החוק חומרים מסוכנים התשנ"ג -1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. אחסונם.
 • פריט רישוי 10.10 ו – חומרים מסוכנים, כהגדרתם החוק חומרים מסוכנים התשנ"ג - 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. טיפול בפסולת
 • פריט רישוי 10.10 ז – חומרים מסוכנים, כהגדרתם החוק חומרים מסוכנים התשנ"ג - 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים.
 • פריט רישוי 10.11 א – חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד – 1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די נור. יצורם, עיבודם, פיתוחם.
 • פריט רישוי 10.11 ב – חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד – 1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די נור. מכירתם, איחסונם, אריזתם.
 • פריט רישוי 10.11 ג – חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד – 1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די נור. שינועם, הובלתם, איסופם.
 • פריט רישוי 10.14 ה – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. איחסונם, מיונם, סחר בהם.
 • פריט רישוי 10.14 ו – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. הרכבתם.
 • פריט רישוי 10.14 ז – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. גריטתם
 • פריט רישוי 10.16 א – עץ ומוצריו. עיבוד, יצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי.
 • פריט רישוי 10.16 ב – עץ ומוצריו. יצור רהיטים.
 • פריט רישוי 10.20 – פלסטיק ומוצריו: יצור, עיבוד, מחזור.
 • פריט רישוי 10.21 – נייר ומוצריו. יצור

שימו לב במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד"). חשוב לציין ש"הוראות לצד המפרט האחיד" מחייבות גם אם לא פורטו, ולכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.