טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עידו ליבנה גזבר המועצה 08-9929113 050-6270879 cfo@erc.org.il
עמית ניר סגן גזבר 08-9929603 054-5915714 sgizbar@erc.org.il
ורד בוסי מזכירת גזבר 08-9929149 08-9929171 vered@erc.org.il

תפקידי האגף

  • ניהול תקין ומאוזן של ספרי החשבונות של המועצה

  • ניהול, מעקב ובקרה של תקציב המועצה

  • ניהול תזרים מזומנים של המועצה

  • ניהול מערך הגבייה והקופה

  • ניהול הרכש והביטוח

דוחות כספיים

קבצים קשורים

 

תקציבים שנתיים