טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
כבי שקולניק גזברית המועצה 08-9929149 052-4269317 chevi@erc.org.il
מתן שטרית ע' גזבר 08-9929637 0502862176 matansh@erc.org.il
ורד בוסי מזכירת גזברית 08-9929149 08-9929171 vered@erc.org.il

תפקידי האגף

  • ניהול תקין ומאוזן של ספרי החשבונות של המועצה

  • ניהול, מעקב ובקרה של תקציב המועצה

  • ניהול תזרים מזומנים של המועצה

  • ניהול מערך הגבייה והקופה

  • ניהול הרכש והביטוח

דוחות כספיים

קבצים קשורים

 

תקציבים שנתיים