ארועים תחת כיפת השמיים: נדרש תאום מוקדם עם קב"ט המועצה.

אזור תעשיה אבשלום

מינהלת אזור התעשייה, מורכבת מנציגי דירקטוריון החברה הכלכלית, מהנדס המועצה,  נציגי ישובים הסמוכים לאז"ת (דקל, יבול ואבשלום) והיחידה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה.

המינהלת מספקת שירותי ניהול ,פיתוח, תחזוקה ותפעול, לרבות פיקוח על המפעלים ובתי העסק בתחום התוכנית.

כל בקשה למתן היתר וטופס אכלוס בשטח התוכנית של אז"ת כפופה לאישור מינהלת אז"ת.

הנחיות מיוחדות

הפעילות בהתאם להוראות תוכנית 7/בת/38 והסכם "יזם-חברה כלכלית".

קשר

לוי ג'ני  – 08-9929110, genial@erc.org.il