ארועים תחת כיפת השמיים

נדרש תאום מוקדם עם קב"ט המועצה- אילן אייזיקסון kabateshkol@erc.org.il 

שימו לב: אנו מעדכנים את הדרישות ע"פ שינויים, למשל עם השלמת תוכנית האב החדשה למועצה וככל שתהיינה השלכות לנושא רישוי עסקים.

המועצה מקדמת תוכנית לפעילות לא חקלאית (פל"ח) במושבים. עד לאישורה יש לבדוק בתוכנית המאושרת (תב"ע) של הישוב המסויים.

 

אזור תעשיה אבשלום

מינהלת אזור התעשייה, מורכבת מנציגי דירקטוריון החברה הכלכלית, מהנדס המועצה,  נציגי ישובים הסמוכים לאז"ת (דקל, יבול ואבשלום) והיחידה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה.

המינהלת מספקת שירותי ניהול ,פיתוח, תחזוקה ותפעול, לרבות פיקוח על המפעלים ובתי העסק בתחום התוכנית.

כל בקשה למתן היתר וטופס אכלוס בשטח התוכנית של אז"ת כפופה לאישור מינהלת אז"ת.

הנחיות מיוחדות

הפעילות בהתאם להוראות תוכנית 7/בת/38 והסכם "יזם-חברה כלכלית".

https://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx

קשר

מזכירות החברה הכלכלית  – 08-9929110, genial@erc.org.il

 

חוק האריזות - מידע לבעלי בתי עסק

בשנת 2011 נכנס לתוקף החוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011 (להלן: "חוק האריזות").

חובות בית עסק:

בכל מה שקשור לפסולת אריזות מסחריות המצטברת בתחומו של בית עסק, קובע סעיף 26 לחוק האריזות כי כל בית עסק נדרש לאסוף ולפנות את פסולת האריזות המסחריות כאמור באחת משתי הדרכים הבאות (לפי שיקול דעתו של בית העסק):

  • במסגרת הסדרי ההפרדה אותו קבע האחראי לפינוי פסולת אשר בית העסק נמצא בתחומו.
  • באמצעות התקשרות ישירה עם גוף מוכר (תאגיד תמיר).

ככל שיבחר בית העסק לפנות את פסולת האריזות המסחריות שתצטבר בתחומו באמצעות התקשרות ישירה עם תאגיד תמיר, יידרש בית העסק להתקשר בהסכם אף עם אחד (או יותר) מהקבלנים המורשים שפרטיהם מופיעים באתר האינטרנט של תמיר (www.tmir.org.il), ולסכם איתם את התנאים המסחריים הרלוונטיים לשירותי פינוי פסולת האריזות המסחריות כאמור.

מומלץ לפנות לאחראית תחום עסקים בתאגיד תמיר רלי הופשטטר – סבג reli@tmir.org.il  אשר תשמח להנחות אתכם למחזור אריזות המותאם לעסק שלכם.

מידע מלא ומפורט ניתן למצוא באתר האינטרנט של תמיר.

למען הסר ספק מובהר, כי מסמך זה מהווה הנחיות כלליות בלבד אשר אינן ממצות את כלל החובות המוטלות על בית העסק.
על בית עסק מוטלת האחריות המלאה לבדוק באופן ספציפי את כלל הדרישות מול הרשות המקומית.