ארועים תחת כיפת השמיים: נדרש תאום מוקדם עם קב"ט המועצה.

שימו לב: אנו מעדכנים את הדרישות ע"פ שינויים, למשל עם השלמת תוכנית האב החדשה למועצה וככל שתהיינה השלכות לנושא רישוי עסקים.

המועצה מקדמת תוכנית לפעילות לא חקלאית (פל"ח) במושבים. עד לאישורה יש לבדוק בתוכנית המאושרת (תב"ע) של הישוב המסויים.

 

אזור תעשיה אבשלום

מינהלת אזור התעשייה, מורכבת מנציגי דירקטוריון החברה הכלכלית, מהנדס המועצה,  נציגי ישובים הסמוכים לאז"ת (דקל, יבול ואבשלום) והיחידה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה.

המינהלת מספקת שירותי ניהול ,פיתוח, תחזוקה ותפעול, לרבות פיקוח על המפעלים ובתי העסק בתחום התוכנית.

כל בקשה למתן היתר וטופס אכלוס בשטח התוכנית של אז"ת כפופה לאישור מינהלת אז"ת.

הנחיות מיוחדות

הפעילות בהתאם להוראות תוכנית 7/בת/38 והסכם "יזם-חברה כלכלית".

https://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx

קשר

מזכירות החברה הכלכלית  – 08-9929110, genial@erc.org.il