על מנת לקיים את מטרות החוק נקבעו 'גורמי רישוי' בחוק. ככלל גורמי הרישוי קובעים את התנאים הכללים לכל עיסוק וכן בודקים את הבקשות לרישוי עסק. גורם רישוי יכול להתנגד למתן רישיון עסק, לצרף תנאים לאישור או מגבלת זמן וכמובן גם לאשר את הבקשה. רק עם קבלת אישור כל הגורמים המתאימים ניתן להוציא רשיון עסק.

במסגרת הרפורמה לחלק מפריטי הרישוי מפרט אחיד וכן הועברו סמכויות לרשות המקומית.

מי הם גורמי הרישוי?

הועדה המקומית לתכנון ובניה אחראית לבדיקת עמידה בדינים הנוגעים לחוק התכנון והבניה. נבדק, בין השאר, האם העסק תואם ליעוד ושימוש שנקבע בתוכנית, האם המבנה ע"פ היתר או חורג. התיחסות הועדה נדרשת בכל עסק במבנה.

שרותי כבאות והצלה הדגש על מניעת שריפות ונקיטת אמצעים לכיבוי. במסגרת הרפורמה נקבע מסלול תצהיר ופורסמו מפרטים אחידים לחלק גדול מהעסקים המפורטים בצו

אתר כבאות – רישוי עסק

מסלול תצהיר: על בעל העסק לבדוק מהן הדרישות כמובא באתר שרותי הכבאות, לקיימם בעסק, למלא תצהיר ובאישור עורך דין. התצהיר החתום ומאושר הינו חלק מהמסמכים הנדרשים לקבלת רישיון עסק.

חשוב לדעת כי שרותי הכבאות עורכים בדיקות ע"פ חוק בטיחות, תקנות כיבוי אש והוראות נציב כיבוי אש, גם  בנכסים שאינם נדרשים לרישוי עסק. תדירות הביקורות ע"פ דרגות הסיכון.

תצהיר כבאות: 

משטרת ישראל אחראית על שלום הציבור. להלן רשימת העסקים הכללית, פרוט מופיע בצו, הנדרשים לאישור המשטרה:

 • פריט רישוי 1.1 – בית מרקחת
 • פריט רישוי 1.3 – תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים (יצור, אחסון ומכירה חלוקה)
 • פריט רישוי 2.1 – גז  (מילוי מיכלים, אחסון, מכירה וחלוקה, שינוע, חניון מכליות, תחנת דלק)
 • פריט רישוי 2.2 – דלק לסוגיו (תחנת דלק, בית זקוק, שינוע בצנרת, אחסון, מסוף, חניון מכליות, שינוע מכליות).
 • פריט רישוי 2.4 – תחנת כח
 • פריט רישוי 4.2 – בית אוכל (המיועד ליותר מ 200 איש או הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום)
 • פריט רישוי 4.8 – משקאות משכרים
 • פריט רישוי 5.2 – מי שתיה (מתקן התפלה)
 • פריט רישוי 6.2 – חנות ששטח המכירה 800 מ"ר לפחות
 • פריט רישוי 6.8 – קניון (ניהול, עסק בקניון שאין בן חברת ניהול ואינו טעון רישוי לפי פריט אחר בצו)
 • פריט רישוי 6.12 – עסק של אביזרי מין
 • פריט רישוי 7.1 – ארוח ולינה (בית מלון, פנסיון, אכסניה, שטח או גן לחנית טיילים לצורך פעולות קייט בתשלום)
 • פריט רישוי 7.2 – גן חיות, ספרי, פינת חי (רק מקום בו הכניסה בתשלום)
 • פריט רישוי 7.4 – נופש מים (בריכת שחיה, פארק מים מגלשות מים)
 • פריט רישוי 7.6 – משחקים (כהגדרתם בחוק סעיף 2ב (ב) לעניין סעיף זה, "משחקים" – משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה)
 • פריט רישוי 7.7 – עינוג ציבורי (מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, קולנוע ותאטרון, קרקס, אצטדיון או אולם ספורט, אמפיתאטרון, דיסקוטק, יריד או תערוכה, מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים, יריד מזון
 • פריט רישוי 7.8 ב – מחנה נוער
 • פריט רישוי 7.9 – אולם או גן לשמחות ולארועים
 • פריט רישוי 7.10 ב – לונה פארק
 • פריט רישוי 8.2 – העברת רכב ממקום למקום
 • פריט רישוי 8.3 א – הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, נירות ערך ודברי ערך אחרים
 • פריט רישוי 8.4  ב – הסעת נוסעים (תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזיות)
 • פריט רישוי 8.4 ד – תחנת רכבת תת קרקעית
 • פריט רישוי 8.6 – כלי רכב וציוד מכני הנדסי, למעט חלקים משומשים (מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים. חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי אותו בניין)
 • פריט רישוי 8.7 – כלי רכב וציוד מכני הנדסי, חלקים משומשים (מכירתם, איחסונם,  פירוקם מהרכב)
 • פריט רישוי 8.8 ג – כלי שייט, מעגנה
 • פריט רישוי 8.9 א – מוסך, מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי (מכונאות כללית, פחחות וצביעה לרבות כלי רכב המונעים בגז).
 • פריט רישוי 8.11 – רכבל
 • פריט רישוי 8.12 – מרכז תחזוקה לרכבות
 • פריט רישוי 9.1 נשק ותחמושת (מכירתם, תיקונם, איחסונם (איחסון 20 כלי יריה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה), מטווח ירי, ייצורם)
 • פריט רישוי 9.4 – שרותי שמירה או איתור. מוקד בקרה אלקטרוני.
 • פריט רישוי 10.11 – חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי הנפץ (יצורם, עיבודם, פיתוחם, מכירתם, איחסונם, אריזתם, שינועם, הובלתם, איסופם)
 • פריט רישוי 10.14 ה – מתכת ומוצריה (אחסונם, מיונם, סחר בהם, גריטתם)

תנאי המשטרה ע"פ פריטי רישוי

בחלק מהעסקים נדרש בעל העסק לחתום על התנאים במשטרה

שימו לב: גורמי רישוי נוספים על פי סוג בעסק מפורטים בגורמי רישוי ע"פ תחום העיסוק