תכנית ההיערכות לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת היא תכנית ייחודית שגובשה ביוזמה ממשלתית כחלק ממהלך לאומי להכנת תכניות היערכות מקומיות ומובלת על ידי אשכול נגב מערבי. התכנית מתייחסת באופן דו רובדי – מרחבי ורשותי, למרחב גיאוגרפי הכולל רשויות עירוניות וכפריות: מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית חוף אשקלון, מועצה אזורית שדות נגב, עיריית שדרות ומועצה אזורית שער הנגב.

כמועצה שאבן היסוד שלה היא חקלאות, גם כמקור הכלכלי המשמעותי ביותר, המרחב הפתוח (800 קמ"ר) משלב בתוכו מערכות טבעיות וחקלאות בתנאי אקלים משתנה. ההבנה שיש לפעול במקביל- סביבה לצד חקלאות ולאפשר חקלאות בת קיימא ופיתוח ערכים של קיימות בכל מרחב החיים, הוא המצפן שלנו לעשורים הבאים. בשנים האחרונות חברנו יחד נציגי ציבור, חברי מליאה, צוות אגף איכות סביבה וקיימות, ובפעילות סדורה ומאומצת תחת "ועדת איכות הסביבה של המועצה" הובלנו מדיניות שיח ציבורי פעולות אופרטיביות למימוש וקידום הנושא בכל תחומי החיים במרחב.

 

כחלק מהצעדים המעשיים להיערכות לשינויי האקלים, חברנו לפרויקט "השפעה מקומית"- מיזם המבקש לסייע באימוץ מדיניות סביבתית פרו אקטיבית ברשות בכלל ומול עסקים קטנים בפרט ובני נוער. המועצה תממקד ותקדם את הנושאים הבאים: צמצום בזבוז מזון, צמצום השימוש בכלים חד-פעמיים, עידוד מחזור, התייעלות אנרגטית, כלכלה מעגלית, ניקיון המרחב הציבורי ועוד. המיזם מתקיים בתמיכת האיחוד האירופי ובארץ מובילות אותו ארבע עמותות: צלול, אל אמאל לסביבה ותרבות, Friendly  2BE  ו-The Natural Step.

טיפים פרקטיים לבית ולעסקים להיות סביבתיים וכלכליים יותר:

מרכז הידע הדיגיטלי – 2B-Friendly

מרכז הידע הדיגיטלי.pdf