טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
בוריס נמירובסקי מהנדס המועצה 08-9929134 053-5204753 borisn@erc.org.il
הדר גבריאל מזכירת אגף 08-9929134 handasa@erc.org.il
שבתאי גבאי סגן מהנדס 08-9929132 shabtay@erc.org.il
יואב לבן מנהל פרויקטים תכנוניים 08-9929667 yoavl@erc.org.il
יהושע גיגי מפקח 08-9929142 08-9929172 yosh@erc.org.il
דליה כורם טמיר רכזת תחום תכנון 08-9929144 08-9929172 daliak@erc.org.il
אריאלה אסולין תקציבאית אגף הנדסה 08-9929197 arielaa@erc.org.il
משה זהר מנהל מח' מים וביוב 08-9929143 moshez@erc.org.il

ייעוד אגף ההנדסה  

מתן שירות איכותי לתושבים כזרוע מקצועית של המועצה בתחומי תכנון שטח הרשות, העבודות הציבוריות והבניה הציבורית.

תחומי פעילוות  

 • בתחום הבינוי והפיתוח: באגף מקדמים פרויקטים שונים להשבחת התשתית הפיזית החיונית לניהול חיי המועצה.
 • בתחום התכנון האזורי (תב"ע): באגף ניתן לקבל סיוע מקצועי. מהנדס המועצה ממונה על קידום התכניות מול הועדות המקצועיות והרשויות.
 • בתחום ההחזקה:האגף פועל לפי הצורך ובשוטף לשמירת תקינות מבנים ומתקנים מועצתיים.
 • בתחום הרישוי:בקשות להיתר למבנים ומתקנים נבדקות ומאושרות באגף.
 • בתחום המים:האגף אחראי על תחזוקת מערכת המים במוסדות הציבור, במבני החינוך וביישובים צוחר ואבשלום.

דרישות לבקשה להיתר

 1. אישור ממחלקת הגביה (של המועצה) שאין חובות – דו"ח העדר חובות.
 2. קובץ מדידה DWG.
 3. קובץ PDF – של הבקשה להיתר (גרמושקה).
 4. תיק מידע.
 5. מינימום 2 תוכניות (כאשר 1 נשאר אצלנו) אשר חתומות ע"י:
  •  המבקש
  • היישוב
  • עורך הבקשה

את הקבצים להעביר למייל: handasa@erc.org.il. לפרטים נוספים: הדר 08-9929134

דרישות לטופס 4

 1. אישור ממחלקת הגביה (של המועצה) שאין חובות – דו"ח העדר חובות.
 2. אישור פינוי פסולת – חותמת המטמנה או קבלה.
 3. אישור עורך הבקשה (מתוך חבילת הטפסים שמגישים לועדה נגב מערבי).
 4. קובץ מדידה לאחר בניה DWG AS MADE.
 5. היתר בניה.

את הקבצים להעביר למייל: handasa@erc.org.il. לפרטים נוספים: הדר 08-9929134

תקציבים שנתיים