מידע כללי

הנהלת המועצה הינה ועדה סטטוטורית הנבחרת ע"י המועצה מתוך חברי המליאה.
תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הועדות השונות ולפקח עליהן, לודא כי החלטות המליאה והועדות יבוצעו כדין וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י מליאת המועצה.

חברי ההנהלה

חברים קבועים

  • גדי ירקוני – יו"ר הועדה
  • ניר ים – מנכ"ל המועצה 
  • כבי שקולניק – גזברית המועצה
  • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
  • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה
מס' שם הישוב שם פרטי שם משפחה נייד e-mail
1 נירים ירקוני גד 054-7916552 mayor@erc.org.il
2 אוהד יפרח מאיר 052-5848214 meir@erc.org.il
3 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
4 בני נצרים הוכמן ידידיה 054-6736912 yedidy12@gmail.com
5 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
6 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
7 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@nir-oz.org.il
8 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
9 עמיעוז אהרון אליהו 052/3964190 priganeomi@012.net.il
10

תלמי אליהו

בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il
11 גבולות בוקסבאום רותם 054-7919102

rotem@tgvulot.co.i

12 מגן ברזילי דני 054-7919596 danib4950@gmail.com