טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
יפה בוקובזה מנהלת מח' הנהלת חשבונות 052-3964150 08-9929118 yafa@erc.org.il
נינה מורד הנהלת חשבונות 08-9929152 nina@erc.org.il
דליה שמואל הנהלת חשבונות 08-9929151 dalyas@erc.org.il
אילנה אבוטבול הנהלת חשובנות 08-9929124 ilana@erc.org.il
ג'קלין כהן הנהלת חשבונות 08-9929603 kalalit@erc.org.il

 

תחומי אחריות

  • ניהול עדכני ומסודר של ספרי חשבונות המועצה בהתאם לנוהלי המועצה ולתקנות משרד הפנים.
  • תשלומים לספקים.
  • הכנת תקציב המועצה.
  • הכנת דוחות כספיים רבעונים ושנתיים כוללים דוח ביצוע על התקציב, על מערך הגביה, דוח שכר ותב"רים למשרדי הממשלה, למחלקות המועצה, להנהלת המועצה ולמליאת המועצה.
  • ניהול תקציב פרויקטים (תב"רים) מעקב אחר תקבולים מהגופים הממנים (משרדי הממשלה, מפעל הפיס וכד'), תשלומים לקבלנים.
  • ניהול החברה הכלכלית לפיתוח אשכול.