ועדת צוות רב מקצועי וועדת זכאות ואפיון

 

תיקון 11 לחוק חינוך מיוחד

התיקון לחוק החינוך מיוחד מגדיר שתי ועדות הנותנות מענה לילדי החינוך מיוחד:
 1. וועדת זכאות ואפיון (בעבר השמה) באחריות יעל כספירכזת וועדות אפיון וזכאות.
 2.  ועדת צוות רב מקצועי (בעבר שילוב) באחריות אסתר בוכשטב– רכזת שילוב בגיל הרך.

עד ינואר 2020: 
ועדת שילוב נתנה מענה לכל הילדים שנשארו בגנים הרגילים,
וועדת השמה נתנה מענה לילדים שלמדו במסגרות מיוחדות.
השינוי בחוק מגדיר את אוכלוסיית היעד של הועדה לפי המוגבלות ולא לפי המסגרת, כלומר:

 • וועדת זכאות ואפיון- תלמידים  הלומדים בגן רגיל, או במסגרת חינוך מיוחד
  עם מגבלות מסוג: אוטיזם, עיוורון/ מוגבלות ראיה/ שמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות.
 • ועדת צוות רב מקצועי – תלמידים הלומדים בגן רגיל
  עם מגבלות מסוג: עיכוב התפתחותי/ שפתי, לקות למידה, שעברו תהליך של התערבות ומיצוי אפשרויות בתוכנית הכלה בגן (טופס מיצוי תהליכים) וזקוקים לעזרה נוספת.

 

ועדת צוות רב מקצועי (וועדת שילוב)

ועדת צוות רב מקצועי היא ועדה באחריות משרד החינוך, הקובעת את זכאותו של ילד עם צרכים מיוחדים לקבל תמיכה וסיוע מוגברים ("שעות שילוב"), במסגרת חינוך רגילה.

מי זכאי לתמיכה וסיוע מוגברים?
ילדים מגיל חינוך חובה, המשולבים במסגרות החינוך הרגיל.
הפנייה לוועדת צוות רב מקצועי נעשית בשנה הלימודים הקודמת לשנה הלימודים, שבה יקבל הילד בפועל את הזכאות ל"שילוב".
הפנייה לוועדה יכולה לעשות ע"י הצוות החינוכי או עפ"י בקשת ההורים (ניתן להפנות ילד לוועדה בשנה שהוא עדיין במסגרת חינוכית לא של משרד החינוך, פעוטונים וגנונים בקיבוצים, מעונות של ה"קיבוצון", גנונים פרטיים וכו').

 

תמיכה וסיוע
התמיכה ניתנת על-ידי צוות החינוך המיוחד, המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם). התמיכה הלימודית ניתנת בגן האם.
מימוש הזכאות ל"שילוב" ולסייעת ממשרד החינוך היא אך ורק במסגרת חינוך מוכרת של משרד החינוך (מסגרת עם סמל מוסד של משרד החינוך).

 

נוהל הגשת ילד לוועדת צוות רב מקצועי

 • עד סוף חודש ינואר - איתור ילדים המועמדים לוועדת צוות רב מקצועי, ליווי הצוות החינוכי וההורים לאיתור ויישום תהליך ההגשה לוועדה.

  הצוות המאתר:

גילאי 2-3 - צוות מעג"ן (מערך תומך גן יישובי- מועצה אזורית אשכול)

גילאי 3-4 מעג"ן ושפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי – מועצה אזורית אשכול)

גילאי 4-5  שפ"ח

שיחה עם ההורים וקבלת אישור מהם להתחלת התהליך.

ילדים מתחת לגיל 3 – תיעשה הפנייה למכון להתפתחות הילד דרך רופא ילדים/ משפחה.

ילדים מעל גיל 3 – תיעשה הפנייה לשפ"ח.

על ההורים לארגן את המסמכים הקבילים נדרשים לוועדה לפי הדרישה שתועבר להם. רצוי לידע את רכזת השילוב על התחלת התהליך.

 

מסמכים קבילים לוועדת צוות רב מקצועי:

 1. עיכוב התפתחותי- הערכה פסיכולוגית התפתחותית/ חינוכית (לגילאי 4-6) + אבחון פרא- רפואי (קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק).
 2. עיכוב שפתי- אבחון קלינאית תקשורת.
 3. בדיקות שמיעה וראיה- כל ילד חייב לעבור בדיקת שמיעה וראיה עד למועד קיום הוועדה.
 • עד 15 בפברואר - מילוי השאלונים והעברתם במייל לידי רכזת השילוב .האחריות במילוי המסמכים היא של הגננת  בשיתוף ההורים.. השאלונים נמצאים באתר משרד החינוך
   

לשאלונים יש לצרף:

1. טופס ויתור סודיות חתום ע"י ההורים.

2. טופס מיצוי תהליכים. טופס שממלאת הגננת בשיתוף ההורים והמפקחת משרד החינוך.

3. מסמכים קביליםכמצוין לעיל (אם המסמכים אינם מוכנים עד תאריך הגשת השאלונים, יש לשלוח אותם עד מועד קיום הועדה).

4. בדיקות שמיעה וראיה (אם הבדיקות עדיין לא נערכו עד תאריך הגשת השאלונים, יש לשלוח אותן עד מועד קיום הועדה).

 

הזמנה לוועדת צוות רב מקצועי
מזכירת מתי"א (מרכז תמיכה יישובי או אזורי) מתאמת את לו"ז הועדה עם גננת האם, ובמקביל נשלח זימון בדואר להורים.
חובה לזמן את ההורים לוועדה. על הגננת לוודא שההורים קיבלו זימון.
הועדות מתקיימות מחודש אפריל עד חודש יוני.

 

נוהל קיום וועדת צוות רב מקצועי

 • הועדה מתקיימת במועצה בהשתתפות: מפקחת הגנים, נציג המתי"א, פסיכולוג מהשפ"ח, גננת, רכזת השילוב של הגיל הרך במועצה וההורים (במקרים מיוחדים אפשר לקיים ועדה ללא נוכחות הורים).
 • ההחלטה על מתן זכאות לילד מתקבלת ללא נוכחות ההורים, הודעה על זכאות או על אי זכאות נשלחת בדואר רשום להורים.
 • סל התמיכה שהילד יקבל נתון לשיקול המתי"א.
 • ניתן לערער על החלטת הועדה בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה בכתב.

 

תקופת הזכאות

זכאותו של תלמיד שעבר ועדת צוות רב מקצועי נשמרת לתקופה של עד שלוש שנים באותה מסגרת חינוכית.
במקרים הבאים יש לקיים ועדה נוספת גם אם לא עברו שלוש שנים:

 • במעבר מגן חובה לכיתה א' או כאשר צוות בין מקצועי ממליץ על הערכה מחודשת של צרכי התלמיד
 • ישנה אפשרות להגיש תלמיד לוועדות במעבר לכתה א', גם אם לא עבר בעבר ועדה, בתנאי שהמפקחת על הגנים מאשרת את הבקשה.

 

למידע נוסף והעברת שאלונים:

אסתר בוכשטב, מרכזת השילוב בגיל הרך- 054-7916548

כתובת המייל למשלוח השאלונים -  buesther1@walla.co.il