15.11.2020

שימו לב - עברנו למשכננו הקבוע באולפן מוסיקה לשעבר (צמוד לאולם התרבות).