דין וחשבון שנתי לשנת 2013

מבנה ארגוני המועצה האזורית אשכול:

מבנה ארגוני – לחופש המידע

 

תחומי אחריות של המועצה

מתן שירותים מוניציפליים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של המועצה.

 

כתובת המועצה

מ.א. אשכול ד.נ. הנגב.  מיקוד: 8546500

 

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור

תמרה כהן – ממונה על פניות הציבור ט"ל: 9929196 -08 פקס: 9982768 -08

מרדכי (מורדי) ביטון – הממונה על חוק חופש המידע ט"ל: 9929103/4 -08 פקס: 9929147 -08

 

סקירת עיקרי הפעילות בשנת 2013

  • פתיחת מרכז צעירים
  • פתיחת אולפן למחול
  • המשך הקמת מערכות ביוב ביישובי פתחת שלום וגוש מבטחים –  ישע, עמיעוז, אוהד, קווים מאספים (צוחר, שלומית –תכנון -, ) …
  • המשך ביצוע מבני חינוך וציבור– מעון יום בבארי, מעון יום במבטחים, אולם ספורט חדש, גן ילדים בבני נצרים, ועוד
  • תחילת הקמת שלומית – בביצוע. השלמת תאורת ביטחון, לווי התכנון והביצוע של ישוב הקבע (ע"י משב"ש)
  • השלמות פיתוח לבתים כלואים בצוחר
  • לווי השלמות פיתוח באבשלום – שכונה ב'
  • שדרוג אולם התרבות
  • הקמת אולם ספורט חדש
  • תוספת חד"בים למבני חינוך 7-15 ק"מ (עם פקע"ר)
  • השלמת ממ"דים והתחלת ממ"דים חדשים בישובים עד 7 ק"מ – בביצוע לקראת מכרז שלב ד' (עין הבשור, מגן, רעים, עמיעוז, מבטחים, ישע, אבשלום, דקל, יבול, תלמי יוסף)
  • שפוץ מקלטים בישובים
  • הקמת משרדים וממ"ד לאגף איכ"ס ושיפוץ הרבנות
  • שביל להולכי רגל בגוש צוחר
  • שצ"פים (גינות ציבוריות) בישובים (אוהד, שדי אברהם, תלמי אליהו, שלומית)
  • פיתוח תחנות היסעים, שבילים ומדרכות
  • שיפוץ כבישים בישובים (דקל, תלמי אליהו ויבול)
  • קידום פרויקט תשתיות בישובים הוותיקים
  • הקמת אתר דחק במרכז המועצה
  • הקמת מבנים יבילים לקליטה ברעים
  • הקמת מבנים יבילים לקליטה בצאלים
  • שיפוץ מגרשי ספורט (נירים ועין השלושה)
  • לווי תשתיות ליחידות דיור בישובים
  • זבוב החול ולישמניה – התקיים ארוע הסברה ישובי באורים
  • צמיגים – איסוף צמיגים ישנים המהווים מפגע סביבתי ותברואי בשטחים הפתוחים ובישובים
  • חוק עזר לפינוי אשפה מעסקים – אושר במליאת המועצה


תמצית תקציב מועצה אזורית אשכול לשנת 2013 (pdf)

תמצית דוחות כספיים 2013

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהמועצה פרסמה בשנת 2013

  • איגרת של ראש המועצה – הופצה אחת לשבוע באתר האינטרנט ובמייל לכל בתי אב
  • מידע שוטף על אירועים וחדשות מקומיות נמצא באתר המועצה
  • לוח אירועי המועצה נמצא באתר המועצה
  • Facebook – מועצה אזורית אשכול
  • לוח פעילות תרבות חודשי מופץ לכל בתי אב כל חודש

 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של המועצה:

  • ניתן לעיין בהנחיות מינהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע מר מרדכי (מורדי) ביטון בט"ל 9929103/4.

 

מאגרי המידע של המועצה הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:

להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של המועצה. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:

  • מימד (רישום אוכלוסין ממנהל האוכלוסין)
  • שכר עובדים ומיסים
  • ניהול תיקי משפחות נזקקים
  • תלמידי ביה"ס התיכון נופי הבשור

 

קרנות ומלגות שבימון המועצה

  • המועצה אינה מממנת מלגות, המלגות ניתנות באמצעות העמותה לקידום תושבי אשכול


פרוטוקולים מליאה לשנת 2013

פרוטוקולים ישיבות מליאת המועצה לשנת 2013

 

תמיכות המועצה

  • פרוטוקול מליאה מס' 6/2013 מיום – 20/5/2013
  • נספח פרוטוקול ועדת תמיכות מיום – 16/5/2013

 

הקצאות המועצה

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של המועצה

  • מצ"ב לינק לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של מועצה אזורית אשכול.
  • http://rashoyot.moin.gov.il
  • כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר במזכירות המועצה

 

דיווח של הממונה על חופש המידע:

  • הוגשה בקשה אחת ע"פ חוק חופש המידע בשנת 2013
  • הבקשה נענתה בחיוב
  • הבקשה נענתה במסגרת המועד הקובע בחוק
  • לא הוגשה כל עתירה על החלטת הממונה

ב ב ר כ ה,

מרדכי (מורדי) ביטון

מזכיר המועצה

 

קבצים

טופס בקשה לקבלת מידע