חינוך ממלכתי דתי באשכול – טוב לדעת ונעים להכיר!

מה זה חינוך ממלכתי דתי? אילו בתי ספר ממ"ד יש במועצה? מה אורחות החיים בהם ומי יכול ללמוד בהם? אילו עוד אפשרויות חינוך לציבור הדתי שומר המסורת? בעקבות שאלות לגבי חינוך ממלכתי דתי במועצה ובמטרה לעשות סדר ולנסות לספק את כל המידע הרלוונטי, הכנו דף שאלות ותשובות.

מה זה חינוך ממלכתי דתי?

החינוך הממלכתי-דתי הוא חינוך ממלכתי שמוסדותיו דתיים באורח-חייהם, בתוכנית הלימודים, בצוותי החינוך והפיקוח ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על-פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית. החינוך הממ"ד נתון לפיקוח מלא של משרד החינוך וכפוף לנוהלי המשרד ולהוראותיו אך עם עצמאות מרבית בכל הקשור לענייניים חינוכיים-אידיאולוגיים. תכנית הלימודים היא בהתאם לנדרש על ידי משרד החינוך, כולל לימודי ליבה.

אילו בתי ספר ממלכתיים דתיים (ממ"ד) במועצה?

באשכול ישנם שני בתי ספר ממלכתיים דתיים. שניהם בישוב "בני נצרים":

  • נועם נצרים בנים (כיתות א'-ח')
  • נועם נצרים בנות (כיתות א'-ח')
  • בישוב "נווה" פועלים בתי ספר "מוכר שאינו רשמי" תחת פיקוח האגף החרדי במשרד החינוך

מהם אורחות החיים בבתי הספר הממ"ד במועצה?

בבתי הספר הממ"ד במועצה לומדים בנים ובנות בנפרד. ישנו קוד לבוש המותאם לאורח החיים הדתי. תוכנית הלימודים היא בדגש על לימודי קודש ותורה וכוללת תפילות המשולבות במערכת השעות.

מי יכול ללמוד בבתי הספר הממלכתיים דתיים?

כל תלמידה ותלמיד באשכול בעל זיקה לדת אשר מעוניין בחינוך ממלכתי דתי יכול ללמוד בבתי הספר הממ"ד באשכול.

האם יש תנאי קבלה לבתי הספר הממ"ד?

אין תנאי קבלה לבתי הספר הממ"ד. ההרשמה לבתי הספר נתונה להחלטת הורי התלמידים בלבד המעוניינים באורחות החיים הייחודיים בבתי ספר לילדיהם.  

האם בבתי הספר הממ"ד לומדים גם תלמידים המתגוררים מחוץ ליישובי החלוציות?

כן, כיום לומדים בבתי הספר הממ"ד תלמידים מכרם שלום, יתד, צוחר ותלמי אליהו.

אילו עוד אפשרויות לחינוך דתי יש לציבור שומר המסורת באשכול?

אזור הרישום הרשמי לתלמידי הגרים באשכול ומעוניינים בחינוך ממ"ד מעורב (בנות ובנים) הוא בבית הספר "נחלים" שבמועצה האזורית מרחבים (א'-ח'). מאחר שזהו אזור הרישום הרשמי שנקבע על ידי משרד החינוך, התלמידים המתחנכים בבית ספר זה זכאים להסעה, בתקצוב משרד החינוך.  

כמה תלמידים לומדים כיום במסגרות חינוך דתיות מחוץ למועצה?

כיום לומדים 33 תלמידים במסגרות חינוך דתיות מחוץ לאשכול. 6 מתוכם בבית הספר "נחלים", אזור הרישום הרשמי, והשאר במסגרות חינוך ב"אופקים" וב"סעד".

האם התלמידים הלומדים מחוץ למועצה זכאים להסעה?

תלמידים המתחנכים בבית הספר "נחלים" בלבד, שהינו אזור הרישום הרשמי, זכאים למימון הסעה. שאר התלמידים אינם זכאים לתקצוב הסעות ממשרד החינוך ומימון הסעתם יופסק עד יוני 2023.

בהתאם להמלצות צוות מקצועי במועצה ולהחלטת מליאת המועצה מיום 26.4.21 יופסק מימון ההסעות למסגרות חינוך שאינם באזור הרישום בתוך 3 שנים (עד יוני 2023). עד אז יוסעו תלמידים שכבר החלו לימודיהם מחוץ למועצה בלבד ולא תתאפשר הסעת תלמידים חדשים.

החלטה זאת התקבלה בין היתר על סמך ניתוח העלויות הגבוהות ובאופן חריג במימון הסעות מחוץ לאזור רישום, חוסר איזון לגבי מערכי ההסעות לזרמי חינוך אחרים, ומורכבות לוגיסטית. מידע מפורט בנושא ניתן לראות כאן: (קישור למצגת)

האם יש כוונה לפתוח בעתיד בית ספר ממ"ד מעורב במועצה?

בסקר תושבים שפורסם בשנה האחרונה לאחר עבודה יסודית של צוות ייעודי מוועדת החינוך של המועצה והופץ מספר פעמים, עלה שמספר התלמידים אשר עתידים להירשם לבית ספר ממלכתי דתי אם יוקם במועצה, קטן מהמינימום האפשרי. בשל ההיענות הנמוכה אשר אינה עומדת בקריטריונים של משרד החינוך החליטה מליאת המועצה ביום 24.5.21 שאין צורך להקים בית ספר ממ"ד במועצה.

בכל שאלה נוספת שלא ניתן לה כאן מענה ניתן לפנות לאגף החינוך בטלפון: 08-9929106