טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי יאנוס מנהל אגף החינוך 08-9929112 054-9933310 aviy@erc.org.il
יעל אפרתי מינהלנית 08-9929129 yaelefrati@erc.org.il
רחל כהן מזכירה 08-9929106 rachel_c@erc.org.il
לימור אור רכזת פרוייקטים 08-9929186 limoror@erc.org.il

מידע כללי

אגף החינוך פועל לאורו של החזון החינוכי הקהילתי של אשכול. האגף נותן מענים חינוכיים  פדגוגיים, חברתיים ורגשיים לכל ילדי המועצה מהגיל הרך ועד סיום התיכון באמצעות מעונות היום, הגנים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים, הממלכתיים והממלכתי דתי, חינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי. 

האגף פועל על פי תוכנית עבודה רב שנתית למימוש המטרות והיעדים שנקבעו כדי לקדם ולהוביל את מערכת החינוך להצלחה ומצויינות. 

אגף החינוך ערוך למעבר משגרה לחירום ולפעילות בחירום בתרחישים השונים. 

יחידות האגף

קבצים מצורפים
תקציב 2020