• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

חרום

מידע כללי

אתר אשכול בחרום (לינק)

מרכז חוסן (לינק): 08-9965264

מוקד אשכול: 08-9966333

במידת הצורך יעודכנו הנחיות ביטחון / התגוננות ומידע אחר רלוונטי לשעת חרום

הצטרפו לניוזלטר