טבלת אנשי קשר - יזמויות ועסקים קטנים
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
אתי גדשי רכזת יזמויות ועסקים קטנים 08-9929183 eti@merhavim.matnasim.co.il

יזמות ועסקים

היחידה ליזמות הינה חלק מהאגף האסטרטגי והכלכלי במוא"ז אשכול ושותפה של  "מעברים", מרכז התעסוקה האזורי.

היחידה אמונה על ליווי יזמים ועסקים, הכוונה סטטוטורית, התאמת יועצים מומחים, תמיכה שיווקית, הפצת מידע לקהילת העסקים ושילובם בפרויקטים של משרד התמ"ת, הרשות לפיתוח הנגב, הג'ויינט והסוכנות היהודית ופורומים עסקיים.

תחומי אחריות

  • ליווי יזמים ועסקים באמצעות התאמת יועצים עסקיים מתמחים, החל בתהליך הקמת העסק וכלה בשיווקו והטמעתו בקהילה. הסיוע ניתן באמצעות פרויקט החונכות של משרד התמ"ת ובאמצעות חממות היזמות של הרשות לפיתוח הנגב. שני גופים אלו מסבסדים 75% מעלות החונכות, אשר כוללת: בניית פרוגראמה, בדיקה סטטוטורית, בדיקת כדאיות עסקית והיתכנות כלכלית, ליווי הקמה והתנהלות מול רשויות, בניית תוכנית עסקית למהלך עבודה ולגיוס משקיעים ובניית תוכנית שיווקית.
  • הכוונה סטטוטורית על פי עקרונות תוכנית הפל"ח המועצתית: פעילות/תעסוקה לא חקלאית בשטחי מגורים (חלקה א').
  • תמיכה שיווקית על פי עקרונות כלכלה מקומית מקיימת: פרסום העסקים בקהילה, יצירת שותפויות מפרות, צריכת מוצרים מקומיים, גאווה לוקלית וסולידריות סביבתית ברת קיימא.
  • תפוצת מידע לקהילת העסקים והיזמים בדוא"ל ובלוחות המודעות היישוביים: קולות קוראים מטעם הרשויות וקרנות, ירידי מכירות ארציים, קורסים והכשרות, סדנאות והרצאות רלוונטיות, ימי עיון בנושאים רלוונטיים כגון פיצויים לעסקים בגין מלחמה בעורף וכדומה.
  • סיוע להשתת מערך מתנדבים מומחים מתוך הקהילה כדי לסייע ליזמויות ולבניית חוסן עסקי.

 

קבצים