מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

 

למי מיועד השרות?

מוגבלות שכלית התפתחותית מתאפיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת הבאות לידי ביטוי במיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות, חברתיות ומעשיות.
אדם עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) הוא אדם שמחמת חוסר ההתפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול.
אדם עם מש"ה שיש ברשותו הכרה על ידי וועדת אבחון בתוקף, יוכל לקבל את שירותים המוצעים.

 

איך מקבלים הכרה בשרות לאדם עם מש"ה?

ההכרה היא בהתאם להחלטת וועדת אבחון מטעם השרות לאדם עם מש"ה.
וועדה זו מחליטה האם האדם לוקה במש"ה ומהי רמת תפקודו, וכן על המשך דרכי הטיפול באדם עם מש"ה.
החלטות הוועדה הם בעלי תוקף משפטי, וניתן לערער עליהם כ- 45 יום לאחר קבלת החלטות הוועדה לבימ"ש השלום בת"א.

אילו טפסים נדרשים לצורך הפניה לוועדת אבחון?

 • דו"ח חינוכי – תפקודי / דוח תעסוקתי.
 • דו"ח רפואי.
 • דו"ח מפסיכיאטר.
 • דו"ח פסיכולוגי/ דוח מהמכון להתפתחות הילד.
 • צו אפוטרופוס/ תומך החלטה ללקוחות מעל גיל 18.
 • עד גיל 18 צילום תעודת הזהות של ההורים (כולל ספח).
 • מעל גיל 18 צלום תעודת זהות (כולל הספח).

בהתאם לנהלי משרד הרווחה יש צורך לחזור לוועדת האבחון בטווח של בין 3-5 שנים ולהמציא מסמכים עדכניים.   

שירותים חיצוניים וקישורים לאתרים רלוונטיים:

 1. ביטוח לאומי- נכות כללית – מידע כללי, טפסים ואישורים: https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
 2. ביטוח לאומי- ילד נכה – מידע כללי, טפסים ואישורים:  https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx
 3. "כל זכות"- אתר נגיש ונוח לשימוש ובו מאגר מידע מקיף ביותר על זכויות לכלל תושבי ישראל ועל הדרכים למימושן– https://www.kolzchut.org.il
 4. אגודת עמי- אגודה לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 5. אקי"ם- סיוע לילדים ומבוגרים בעלי לקות שכלית.
 6. עמותת שווים- נותנים קול לאנשים עם מוגבלות: https://shavvim.co.il/