תפקידי מליאת המועצה

 • בחירה ומינוי חברים בוועדות
 • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
 • אישור צו מיסים של המועצה
 • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
 • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
 • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים

חברי מליאה

משתתפים קבועים

 • גדי ירקוני – ראש מועצה
 • כבי שקולניק – גזברית
 • ניר ים – מנכ"ל המועצה 
 • יהודה זנטי – מבקר
 • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
 • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה
 • תמרה כהן - מנהלת לשכת ראש מועצה 

נציגי ישובים

חברי מליאה נבחרת ב- 30.10.2018
הרשימה מעודכנת לתאריך: 19.04.2020

    ראש המועצה גד ירקוני 054-7916552 mayor@erc.org.il
מס' שם הישוב שם ושם המשפחה  נייד e-mail
1 אבשלום קוברסקי אדאורד 054-6647308 edi123@012.net.il
2 אוהד יפרח מאיר 052-5848214 meir@erc.org.il
3 אורים גרין סילביה 054-7776037 cows@urim.org.il
4 בארי ברקאי מירב 054-7918368 gil3@beeri.co.il
5 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
7 גבולות בוקסבאום רותם 054-7919102 rotem@tgvulot.co.il
8 דקל משה טל 054-6196060  dekel55@gmail.com
9 חולית ספקטור שמואל 054-7912174 maztech@holit.org
10 יבול מימון יהודית 052-9270580 joodit@gmail.com
11 בני נצרים הוכמן ידידיה 054-6736912 yedidy12@gmail.com
12 ישע דגאוי בן יעקב רוויטל  050-6800156 djrevi@gmail.com
13 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
14 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
15 כרם שלום אלמקייס עוזי 054-7919710 elmkies25@gmail.com
16 מבטחים ווקרט  חנניה 052-3962970 hanania@shorashim-ltd.com
17 מגן ברזילי דני 054-7919596 danib4950@gmail.com
18 נווה צפניה  משה 055-8838359 zfanyamoshe@gmail.com
19 ניר יצחק חזן שלי 054-2422164 shellyh@tnuva.co.il
21 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@nir-oz.org.il
22 נירים חפץ בר 054-2620718 mata@nirim.co.il
23 סופה קלדרון שרון 052-3311496 sharon.kal93@gmail.com
24 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
25 עין הבשור פלג עוזיהו אמיר 055-6631559 amirpeleg1975@gmail.com
26 עין השלושה פרידמן ראובן 054-7915010 reuvenf@yaham.co.il
27 עמיעוז אהרון אליהו 052/3964190 priganeomi@012.net.il
28 פרי גן שמעיה אליהו 050-5678105 priganeomi@012.net.il
29 צאלים בר מאיר תמי 052 -3575290 tamibarmeir@gmail.com
30 צוחר סלע נעמי 054-2332236 neomisela@013.net
31 רעים דניאל אריה צבי 054-7915547 aric@kreim.org.il
32 שדה ניצן גל  נועם 054-6667511 noam_gal@zahav.net.il
33 שדי אברהם אדמון דנה 052-3545197 danaadmon@gmail.com
34 שלומית רביבו  יעקב 050-6979698 kobirevivo1@gmail.com
35 תלמי אליהו בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il
36 תלמי יוסף ציפורי איתי 052-6733853 izipory@gmail.com