תפקידי מליאת המועצה

 • בחירה ומינוי חברים בוועדות
 • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
 • אישור צו מיסים של המועצה
 • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
 • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
 • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים

חברי מליאה

משתתפים קבועים

 • גדי ירקוני – ראש מועצה
 • כבי שקולניק – גזברית
 • ניר ים – מנכ"ל המועצה 
 • יהודה זנטי – מבקר
 • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות
 • יפעת ליפנר ון חרבנברוק – דוברת המועצה
 • תמרה כהן - מנהלת לשכת ראש מועצה 

נציגי ישובים

חברי מליאה נבחרת ב- 30.10.2018 | הרשימה מעודכנת לתאריך: 03.05.21
 

מס' שם הישוב שם ושם המשפחה  נייד e-mail
1 נירים ירקוני גד 054-7916552 mayor@erc.org.il
2 אבשלום קוברסקי אדאורד 054-6647308 edi123@012.net.il
3 אוהד יפרח מאיר 052-5848214 meir@erc.org.il
4 אורים גרין סילביה 054-7776037 silvia2485@gmail.com
5 בארי ברקאי מירב 054-7918368 merav20.05@gmail.com
6 בארי בר יובל 054-7918030 yoval@beeri.co.il
7 גבולות בוקסבאום רותם 054-7919102 rotem@tgvulot.co.il
8 דקל משה טל 054-6196060  dekel55@gmail.com
9 חולית ספקטור שמואל 054-7912174 maztech@holit.org
10 יבול מימון יהודית 052-9270580 joodit@gmail.com
11 בני נצרים הוכמן ידידיה 054-6736912 yedidy12@gmail.com
12 ישע דגאוי בן יעקב רוויטל  050-6800156 djrevi@gmail.com
13 יתד אלון דודי 050-7914046 dudialon@gmail.com
14 כיסופים בן ארי רבקה 054-7917940 rivkabenari@hotmail.com
15 כרם שלום קיסין עופר 050-6980930 ofer.kissin@gmail.com
16 מבטחים אווקארט חנניה 052-3962970 hanania@shorashim-ltd.com
17 מגן ברזילי דני 054-7919596 danib4950@gmail.com
18 נווה צפניה  משה 055-8838359 zfanyamoshe@gmail.com
19 ניר יצחק בלברמן שמיל 054-6132133 Refet@nir.org.il
20 ניר עוז רובין אשי 054-7916995 nirmeshek@nir-oz.org.il
21 נירים בורנשטיין טל 052-8882453 bornt2801@gmail.com
22 סופה קלדרון שרון 052-3311496 sharon.kal93@gmail.com
23 עין הבשור ערוסי מזל 052-4703571 mazalarussi@gmail.com
24 עין הבשור פלג עוזיהו אמיר 055-6631559 amirpeleg1975@gmail.com
25 עין השלושה פרידמן ראובן 054-7915010 reuvenf@yaham.co.il
26 עמיעוז אהרון איתן 052-4745755 eitan1293@gmail.com
27 פרי גן שמעיה אליהו 050-5678105 priganeomi@012.net.il
28 צאלים בר מאיר תמי 052 -3575290 tamibarmeir@gmail.com
29 צוחר סלע נעמי 054-2332236 neomisela@013.net
30 רעים דניאל אריה צבי 054-7915547 aric@kreim.org.il
31 שדה ניצן גל  נועם 054-6667511 noam_gal@zahav.net.il
32 שדי אברהם אדמון דנה 052-3545197 danaadmon@gmail.com
33 שלומית רביבו  יעקב 050-6979698 kobirevivo1@gmail.com
34 תלמי אליהו בן רומנו רונית 052-5618153 ronitgu@bgu.ac.il
35 תלמי יוסף בוקובזה תמיר 054-4217312  tamir4@keshet-g.com