טבלת אנשי קשר - משאבי אנוש
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
מירית לוי מנהלת משאבי אנוש 08-9929153 08-9929147 miritl@erc.org.il

מחלקת משאבי אנוש מלווה את העובד החל מקליטתו במועצה ועד לשלב פרישתו.

הטיפול מקיף את כל התחומים הקשורים לזכויותיו של העובד, להכוונתו, רווחתו וקידומו תוך התחשבות בצרכי המערכת.

כמו כן, המחלקה עוסקת בטיפוח המשאב האנושי באמצעות הדרכה והקניית מיומנויות המותאמים לעיסוקו של העובד לשם מיצוי יכולות ומתן שירות איכותי לתושבים.

משימות המחלקה
 • גיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי התואם את התפקיד, את תרבותה הארגונית של המועצה, חזונה ויעדיה.
 • קליטה ושילוב העובד ברשות ובמחלקה הקולטת.
 • סיכום תנאי העסקה בצורה פרטנית בכפוף לחוקים והסכמי השכר הנהוגים ברשויות.
 • מיצוי זכויות של עובדי הרשות על פי ההסכמים הקיבוציים, חוקת עבודה, אוגדן תנאי שירות וחוזר מנכ"ל.
 • הענקת תנאים לזכאים וטיפול בפורשים.
 • טיפול בנושא גיוס עובדים באמצעות מכרזים המתפרסמים בעיתונות המקומית ובעיתונות הבוקר.
 • ניהול יחסי העבודה ברשות.
 • יישום תהליך משוב והערכה שנתית.
 • פיתוח יכולות באמצעות מתן הכשרה מתאימה לביצוע התפקיד.
 • הגברת מחויבות לביצוע מיטבי של תפקיד.
 • מתן ערך רגשי ואספקת צרכים אישיים וחברתיים לשיפור תקשורת, שייכות והזדהות עם המועצה.

העבודה נעשית תוך קיום קשר ישיר עם הנהלת המועצה, ועד העובדים וארגונים חיצוניים כגון: ההסתדרות, משרדי ממשלה, המרכז לשלטון מקומי, קרנות השתלמות וביטוח לאומי.

נציגי ועדת בחינה
 • יוסי בוניאל
 • יהונתן צוויג
 • אלינוער פלג
העסקת עובדים עם מוגבלות