קשרי גומלין וחילופי נוער של תלמידים משכבת ט' בבית ספר נופי הבשור מאשכול עם תלמידי ט' מביה"ס תרבות ממקסיקו.
הפרויקט כולל ביקורים בשתי הקהילות, הכרת חיי היום יום ואירוח בייתי במקסיקו ובישראל

 School to School connections between 9th grade students from Eshkol and Mexico. This program includes visiting in both communities, being hosted by families and learning about life in Mexico and Israel.