נאמני הסביבה של אשכול

פלייר קצר סופי

 הגשת מועמדות:

לחץ למילוי טופס הגשת מועמדות

רקע ורציונל

במסגרת פעילות המועצה להקטנת ההטמנה והגברת המחזור אגף איכות הסביבה וועדת איכות הסביבה  מקדמים תפקיד חדש בישובים- 'נאמן סביבה יישובי'.

נאמני הסביבה בישובים יפעלו בליווי המועצה וע"פ הנחיות המועצה ויקדמו את נושאי איכות הסביבה ברמה היישובית הן בפעולות הסברה, חינוך והפצת מידע והן בפעולות בשטח כגון פיקוח שוטף על עמדת המחזור, עמדות אשפה יישוביות, שטחים ציבוריים ועוד.

מיקוד הפעילות יהיה איכות סביבה, קיימות, אחריות.
תוך יצירת שיתופי פעולה בתחומי חינוך- קהילה- סביבה.

 

מטרות

 • העלאת המודעות והאקטיביות בתוך יישובי המועצה בתחומי איכות סביבה, קיימות ומחזור
 • הנאמן יהווה צינור למידע ושיתופי פעולה בין המועצה והיישובים
 • הגדלת נפחי המחזור והקטנת הפסולת להטמנה ביישובי המועצה ובכך יצירת חיסכון כספי משמעותי
 • הקמת מנגנון של החזרת הכסף שנחסך בזכות הפחתת הטמנה לשימוש בישוב לקידום מטרות סביבתיות
 • חיזוק הקשר בין התושבים, הנהגות הישובים ואגף איכות הסביבה

 

מאפייני נאמן הסביבה

 • אדם בעל אוריינטציה סביבתית וקהילתית בעל יכולות הנהגה והשפעה בישוב
 • אדם המתגורר בישוב עצמו
 • אדם שיאושר על ידי ועד/הנהגת הישוב
 • יכול להיות יותר מנאמן סביבה בכל ישוב

 

תפקידי נאמן הסביבה

 • פרסום והעברת מידע לתושבים
  • העברת מידע מהמועצה לתושבים
  • הקמת קבוצת תפוצה בווטסאפ לפרסומי סביבה
  • פרסום דרך מזכירות הישוב במיילים/ לוחות מודעות/ עלונים ודרכי התקשרות מותאמים לישוב
 • העלאת המודעות בקרב התושבים לזרמי המחזור והפחתת הטמנה
  • הרצאות/ פעילויות
  • שילוט בעמדות המחזור
  • העברת מידע בזמן אמת מעמדות המחזור על מיון פסולת שגוי
 • הוספת זרמי מחזור נוספים ביישובי המועצה (למשל: טקסטיל, פסולת רטובה, מוצרי חשמל קטנים).
  • אפיון המצב הקיים והצרכים בישוב
  • העלאת פערים מהשטח לאגף סביבה וקיימות
  • הטמעת זרמי מחזור חדשים בשיתוף עם המועצה
  • קבלת החלטות בשיתוף המועצה על מיקום ונראות תשתיות המחזור
 • פיקוח שבועי על עמדות המחזור ועל נראות המושב תוך קשר עם ועד המושב ואגף איכה"ס
  • העלאת פערים מהשטח למועצה
  • דיוור המידע לתושבים
  • העלאת הידע ומעורבות של התושבים למיון נכון
 • קיום ימי העשרה ופעילות שיא בישוב בנושאי קיימות וסביבה
  • אחת לשנה (לפחות) יום שיא קהילתי הכולל הרצאה/ פעילות בנושא סביבתי
  • יום ניקיון יישובי פעמיים בשנה
 • השתתפות בפעילות הדרכה והעשרה בפורום נאמני סביבה אחת לרבעון
  • הרצאות העשרה וסיורים אחת לרבעון לנאמני סביבה פעילים בשטח
 • איתור משתפי פעולה בישוב להגדלת מעגלי ההשפעה (פעילים לאיסוף בקבוקי פיקדון, הקמת גינה קהילתית, אנשי חינוך, הסברה ועוד)

 

התחייבות המועצה

סיוע באיתור נאמן סביבה בכל ישוב בשיתוף הנהגת הישוב.
מתן מעטפת לוגיסטית ומקצועית לקידום פעילות סביבתית- קהילתית- חינוכית

 • תוכנית הכשרה
  • 6 מפגשים עם תוכן מקצועי בנושאי סביבה, הובלת מתנדבים וניהול תוכנית שנתית
 • גרידים וחומרי פרסום
  • חדשות סביבה אחת לשלושה שבועות
  • פרסומים שוטפים בנושאים רלוונטיים
 • פורום שיתוף והעשרה
  • אחת לרבעון- תכנים מקצועיים, קבוצת חשיבה ושיתוף
  • ליווי שותף של רכז הפורום לשאלות והתייעצויות
 • הקמת ו/או שדרוג של עמדות המחזור
  • בהתאם לתקציבים וצרכים מהשטח
 • אמצעים לוגיסטיים לתמיכה בנאמן הסביבה*
  • ציוד שוטף
  • הכשרות והרצאות
  • תשתיות מחזור
 • אמצעי בקרה ואכיפה- מצלמות
 • תמיכה בתכנון פעילות שיא קהילתית לפחות אחת לשנה
  • ליווי מקצועי של מוביל פורום נאמני סביבה והאגף

 

התחייבות הישוב

 • אישור ותמיכה לנאמן הסביבה
  • הנהגת/ הנהלת הישוב יאשר את נבחר הציבור מטעמו
 • השתתפות בהחזקת הנאמן והצרכים הלוגיסטיים*
  • מצ'ינג הישוב יקבע בהמשך בהתאם למקורות המימון
 • הקצאת שטח לעמדות מחזור לכל זרמי המחזור בהתאם לתב"ע

*רמת סבסוד עלויות וחלוקה בין המועצה לישוב יקבע בהתאם לקול קורא מרכזי מחזור והחלטת ממשלה- מקורות אלו טרם אושרו על ידי הגופים המממנים ולכן טרם נקבעו הסכומים המדויקים

 

הכשרה

ההכשרה תכלול 6 מפגשים של כשעתיים וסיור אחד בימי שלישי אחר"צ/ שישי בוקר

תאריך התחלה- תחילת נובמבר 2022

 

 הגשת מועמדות:

לחץ למילוי טופה הגשת מועמדות

לשאלות: דניאל- 0545866910