שלב הראשון

ניתוח המצב הקיים, בו אנו נמצאים כעת, לומד הצוות את הרקע הנדרש לתכנונה של המועצה ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים - הנהגת המועצה והנהגות הישובים, אנשי מקצוע, בעלי עניין במרחב ועוד, במטרה לגבש את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.