סדר אשכולי חדש - השנה שהייתה - הישגים, נקודות ציון וגאווה מקומית