עדכון אחרון: 22/7/2021 קבלת חיוב ארנונה במייל

כחלק ממאמצי המועצה להפוך ירוקה ומקיימת יותר, השקנו שירות חדש לקבלת תלושי הארנונה במייל במקום בדואר.
שירות זה יאפשר חיסכון של אלפי דפים ומעטפות נייר בכל חודש.
לנוחיות התושבים, מצ"ב קישור לטופס מקוון קצר ופשוט להרשמה לשירות: https://eshkol.info/490/